vrijdag 14 september 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over casus Tuijtenhorn
Minister De Jonge (VWS) laat de Tweee Kamer weten wat de stand van zaken is van de casus Tuijtenhorn.
Lees verder

Aanbieding ontwerpwijziging percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2019. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over rapport 'Overgangsrecht voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het rapport 'Overgangsrecht voor de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport 'Overgangsrecht voor de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het rapport 'Overgangsrecht voor de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)'
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het bericht 'Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)'.
Lees verder