vrijdag 7 september 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissiebrief inzake Backpayregeling
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Backpayregeling en de subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over Rapportage Verdrag van Istanbul
Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).
Lees verder

Kamerbrief verzoek om stand van zakenbrief oorlogsgetroffenen vóór het ao van 12 september
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een antwoord over het verzoek om stand van zakenbrief oorlogsgetroffenen vóór het ao van 12 september.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Bestuursvoorzitter weg bij ZGT'
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht 'Bestuursvoorzitter Ton Ruikes weg bij ZGT'.
Lees verder

Kamerbrief over opbrengsten hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg 2012-2017
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de opbrengsten van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017.
Lees verder