woensdag 12 september 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Gerven en Hijink (beiden SP) over het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties bij thuiszorginstellingen
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties bij thuiszorginstellingen.
Lees verder

Kamerbrief over website voor patiënten over de inhoud beroepen van Physician Assistant (PA) en van Verpleegkundig Specialist (VS)
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de website waar patiënten onder andere geïnformeerd worden over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, opleiding en positie van de PA en VS.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat een verdienmodel voor thuiszorgtechnologie ontbreekt
Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij meer tijd nodig heeft om de vragen van het Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) te beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat een verdienmodel voor thuiszorgtechnologie ontbreekt.
Lees verder

Aanbiedingsbrief rapporten Wlz-ggz-zorgprofielen
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer de rapporten Wlz-GGZ-zorgprofielen - Inhoudelijke beschrijving, resultaten 1e fase en Wlz-GGZ-zorgprofielen - Toetsing en aanscherping, resultaten 2e fase aan.
Lees verder