maandag 10 september 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over de regeling gratis VOG
Minister De Jonge (VWS) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over de regeling gratis VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vanuit de vaste commissie VWS.
Lees verder

Inbreng Verslag van een Schriftelijk Overleg
Antwoorden van de minister van VWS op vragen vanuit diverse fracties over de regeling gratis VOG.
Lees verder

Aanbiedingsbrief werkprogramma 2019 van de Nederlandse Sportraad
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het de actualisatie van het werkprogramma 2019 van de Nederlandse Sportraad getiteld 'Stip op de horizon'. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak drukte in de acute zorg en aangenomen moties positie regionale ziekenhuizen en spoedeisende
Minister (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de invulling van verschillende aangenomen moties en toezeggingen die onder meer voortvloeien uit het meerderheidsdebat over de positie van regionale ziekenhuizen, het Algemeen Overleg spoedeisende zorg en zijn brief over de aanpak...
Lees verder

Kamerbrief over reactie Rli-advies Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem'
Minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) sturen de Tweede Kamer, mede namens minister Wiebes (EZK) een reactie op het advies 'Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Eenzelfde brief is ook naar de...
Lees verder