maandag 10 september 2018

GGZ NL: GGZ Nederland: Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbij

GGZ Nederland: Nieuwe medezeggenschapswet schiet doel voorbij
Alle goede bedoelingen ten spijt, leidt een wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. GGZ Nederland, roept, samen met andere brancheorganisaties in zorg, de politiek dan ook op om het wetsvoorstel, dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, op belangrijke punten te wijzigen. Medezeggenschap van cliënten is in de zorg van grote waarde. Op basis van de huidige Wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zijn er cliëntenraden ingesteld bij ggz-organisaties en andere zorginstellingen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over een wijziging van de Wmcz. Het...
Lees verder