dinsdag 11 september 2018

Geen perspectief op nieuwe Cao UMC

Geen perspectief op nieuwe Cao UMC
Inleiding: Op 6 september hebben de werknemersorganisaties een tweede informeel verkennend gesprek gehad met de NFU. Dat overleg heeft niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. Body: Op 6 september hebben de werknemersorganisaties een tweede informeel verkennend gesprek gehad met de NFU. Dat overleg heeft niet gebracht wat we ervan hadden verwacht: er is geen perspectief op een goede cao met afspraken over onderwerpen waar de werknemersorganisaties zich al vanaf begin dit jaar hard voor...
Lees verder

SER lanceert nieuwe handreiking voor de OR: In vijf stappen naar een scholingsplan
Inleiding: Met het stappenplan kan eenvoudig de behoefte aan scholing in kaart gebracht worden. Body: Goede scholing is belangrijk voor elke ondernemingsraad (OR). Maar hoe pakken ze dit aan? Nieuwe leden in de OR hebben bijvoorbeeld een andere scholingsbehoefte dan iemand die al wat langer meeloopt. Ook kunnen er tijdens de zittingsperiode zaken gaan spelen waar de OR meer kennis over wil opdoen. Het is goed als de OR regelmatig bewust stilstaat bij zijn scholingsbehoefte en die van...
Lees verder