vrijdag 7 september 2018

Experimenten integrale geboortezorg mogen doorgaan

ZORGVISIE
Experimenten integrale geboortezorg mogen doorgaan
Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelde beroep in tegen de door de Nederlandse Zorgautoriteit ingevoerde experimentele integrale tarieven. Het fonds vreest namelijk dat zij leiden tot grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen.
Lees verder

Informele gesprekken tussen NFU en vakbonden
De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra en de vakbonden zitten deze week met elkaar aan tafel voor een tweede informeel gesprek over de CAO UMC. De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband verwacht morgen een uitkomst, de umc's blijven acties houden.
Lees verder

Patiënt tussen wal en schip door verkokering ziekenhuisprocedures
De verkokering van procedures leidt tot grote verschillen in de manier waarop patiënten en zorgverleners door ziekenhuizen worden begeleid na een incident. 'Het is daarom van belang dat er samenwerkingsafspraken tussen medewerkers worden gemaakt', aldus onderzoeker Roland Friele.
Lees verder

Voorstel Winstuitkeringsverbod zorgverzekeraars opnieuw naar Tweede Kamer
De drie indieners van het wetsvoorstel verbod van winstuitkering door zorgverzekeraars hebben hun wetsvoorstel aangepast en opnieuw ingediend bij de Tweede Kamer. Het stond daar 5 september op de agenda van de procedurevergadering.
Lees verder

Vektis: 'Kosten ouderenzorg 2030 ruim 37 procent hoger dan 2017'
Nederland heeft vorig jaar ongeveer 28 miljard euro uitgegeven aan ouderenzorg. En het loopt tot 2030 alleen maar op, aldus onderzoeksbureau Vektis.
Lees verder

'Tarieven huishoudelijke hulp gaan 25 procent stijgen'
De tarieven voor huishoudelijke hulp stijgen de komende jaren te snel voor gemeenten. Ze zullen veelal de toegang tot de huishoudelijke hulp beperken, zegt Tim Robbe, expert sociaal domein.
Lees verder

Patiënt krijgt mogelijk inspraak op agenda Zorginstituut
Mogelijk worden klachten van patiënten gebruikt om de prioriteiten van Zorginstituut Nederland vast te stellen. In een Nivel-publicatie worden drie manieren beschreven waarop het instituut klachten van patiënten kan gebruiken.
Lees verder

Nieuwe NEN-norm voor veilig mailen in de zorg
De NEN gaat een veldnorm ontwikkelen voor veilige e-mail in de zorg. De norm beschrijft de eisen waaraan e-mails, met daarin patiëntgegevens, zouden moeten voldoen om veilig te zijn. De nieuwe norm wordt gepubliceerd in het voorjaar van 2019.
Lees verder

Zorgbestuurders VS: telezorg leidt niet tot lagere kosten
De toepassing van telemedicine leidt niet tot een vermindering van de uitgaven van zorgorganisaties. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder zorgbestuurders.
Lees verder