maandag 10 september 2018

Door Participatiewet banenkans flink afgenomen

ZORGKRANT
Door Participatiewet banenkans flink afgenomen
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) evalueerde de gevolgen van het aan de voorkant sluiten van de sociale werkvoorzieningen.
Lees verder

Bevel tandartspraktijk 0900Dentist in Amsterdam is beëindigd
Er mag weer tandheelkundige zorg worden verleend.
Lees verder

Jeugd, Zorg- en Woonboerderij 't Boerenerf onder verscherpt toezicht
Er zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen.
Lees verder

Zorgverlener beschrijft haar gevecht tegen borstkanker
Op nuchtere en unieke wijze beschrijft Laura Klop vanuit haar alter ego Lotte hoe zij als zorgverlener, patiënt werd. Zij doneert de opbrengsten van haar biografie aan Pink Ribbon.
Lees verder

Helft van alle zorgkosten gemaakt door 65-plussers
Alle inzichten zijn gebundeld in de Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg.
Lees verder

Levensverwachting stijgt minder snel
Toename levensverwachting Nederland blijft achter
Lees verder

Onderzoek naar reumatoïde artritis blijft noodzakelijk
Met nieuwe medicijnen en vroege herkenning van de ziekte is er veel verbeterd
Lees verder

Onderzoek effect behandeling fantoompijn
Fantoompijn is pijn die iemand voelt in een geamputeerd lichaamsdeel
Lees verder