dinsdag 11 september 2018

ActiZ: Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographic

Tijdpad Wlz-zorginkoop 2019 op infographic
Wanneer dient het kwaliteitsbudget 2019 te worden aangevraagd bij het zorgkantoor? Hoe zijn de termijnen van de uitvraag kwaliteitsindicatoren? En voor de aanvraag voor de arbeidsmarktmiddelen SectorplanPlus? ActiZ heeft een infographic opgesteld met het tijdpad rond de Wlz-zorginkoop 2019 en de daarmee samenhangende gelden en voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  Overzicht De infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2019 heeft betrekking op de informatie over: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Wlz-inkoop 2018 en 2019 Extra middelen verpleeghuiszorg 2018 en 2019 Kwaliteitsbudget 2019 Waardigheid en Trots gelden 2019  Ontwikkelbudget uit de transitiemiddelen 2018 en 2019 Arbeidsmarktmiddelen VWS SectorPlus De legenda van de Infographic linkt door naar berichtgeving op de ActiZ-site.
Lees verder

Infectiepreventie en ABR – onverminderd urgent en actueel!
Het kan niemand ontgaan zijn: antibioticaresistentie is een probleem dat iedereen raakt. Ook onze branche neemt haar verantwoordelijk door als ketenpartner te participeren in talloze initiatieven.
Lees verder