De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 10 augustus 2018

Stichting Zorgrecht gaat bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis Achmea

ZORGKRANT
Stichting Zorgrecht gaat bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis Achmea
Zorgrecht had eerder de zaak in kort geding voor de rechtbank te Utrecht op 23 februari gewonnen. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof echter in het voordeel van Zilveren Kruis.
Lees verder

Milde warmte goed voor het lichaam
Uit onderzoek blijkt dat herhaalde blootstelling aan milde warmte een positief effect op het hart- en vaatstelsel en op het glucosemetabolisme heeft
Lees verder

Nieuwe behandeling van longemfyseem bij COPD laat mooie resultaten zien
Door het afsluiten van het meest aangedane gedeelte van de long met een ventiel, ontstaat er weer ruimte in de borstkas voor het beter ontplooien van het gezondere longweefsel.
Lees verder

GGZ-instellingen leveren wachttijden alsnog aan
Deze wachttijdinformatie is essentieel voor verwijzers als huisartsen, maar ook voor patiënten zelf en voor zorgverzekeraars.
Lees verder

Parenterale voeding (TPV) alleen vergoeden uit geneeskundige zorg
Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid of de vergoeding van deze zorg valt onder de farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg of geneeskundige (medisch-specialistische) zorg.
Lees verder

Speciale zorg voor zwangerschap na maagverkleining
Behandeling in een centrum met expertise op dit gebied is van groot belang, stellen chirurgen en gynaecologen van Máxima Medisch Centrum
Lees verder

Leveronderzoek nodig bij vrouwen die Esmya gebruiken
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert patiënten om alert te zijn op symptomen van leverschade
Lees verder

Nederlandse ziekenhuiszorg onder druk
Uit de Healthcheck Nederlandse ziekenhuizen van KPMG blijkt dat de rentabiliteit van topklinische en algemene ziekenhuizen daalt.
Lees verder