De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 12 juli 2018

ZonMW: Grijp uw kans: nieuwe ronde implementatie wijk-GGD’er

Grijp uw kans: nieuwe ronde implementatie wijk-GGD'er
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt opnieuw 20 gemeenten bij de invoering van een wijk GGD'er. Op donderdag 13 september 2018 vindt een aftrapbijeenkomst plaats bij het CCV.
Lees verder

Veel aandacht voor eerste evaluatie Jeugdwet
Op donderdag 28 juni heeft de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden een juridisch congres naar aanleiding van de Eerste evaluatie Jeugdwet georganiseerd. Op deze dag werden de juridische uitkomsten van de wetsevaluatie Jeugdwet nader toegelicht en bediscussieerd. Uit het grote aantal deelnemers aan deze dag blijkt de betrokkenheid van professionals uit het werkveld bij de uitvoering van de Jeugdwet.
Lees verder

Subsidieoproep Microplastics & Health: onderzoek naar de gezondheidseffecten
De subsidieoproep Microplastics & Health staat online! In deze oproep worden kortlopende onderzoeksprojecten naar gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics gefinancierd.
Lees verder