De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 13 juli 2018

Wie wint de Anneke van der Plaats-Award 2018?

ZORGKRANT
Wie wint de Anneke van der Plaats-Award 2018?
Op 10 oktober 2018 zal voor de tweede maal de Anneke van der Plaats-Award uitgereikt worden, tijdens het congres De wondere wereld van dementie. 
Lees verder

Publiekprivaat project ontvangt 110 miljoen van Europees IMI
Onderzoekers en bedrijfsleven willen met dit bedrag autisme ontrafelen en behandelen
Lees verder

Hoofdlijnakkoord huisartsen
De komende jaren wordt  € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg.
Lees verder

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg
Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren
Lees verder

Samenwerkingsprotocol ondertekend IGJ en CCMO
IGJ en CCMO werken beide aan de bescherming van proefpersonen
Lees verder

Spinraza vanaf 1 augustus in het basispakket
Het akkoord over Spinraza is het eerste internationale positieve onderhandelingsresultaat over de toelating van een nieuw geneesmiddel tot het basispakket. 
Lees verder

Zorg in zorgnetwerk nog niet sluitend georganiseerd
De inspectie toetste in de gemeenten Harlingen en Tiel de samenwerking in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen
Lees verder

Verstoring dag- en nachtritme slecht voor bloedsuikerhuishouding
Bij onderzoek door Maastrichtse wetenschappers is duidelijk naar voren gekomen dat een verstoord dag- en nachtritme een wezenlijke bijdrage levert aan het verlagen van de insulinegevoeligheid.
Lees verder