De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 24 juli 2018

NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019

NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019
De prestaties en maximale tarieven voor verloskundige zorg in 2019 zijn bekend. De maximale tarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken en zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast.
Lees verder

Nieuwe verdeling van extra geld achterstandswijken voor huisartsen
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de postcodelijst voor de verdeling van de opslag voor achterstandswijken herijkt. Vanaf 2019 wordt het extra geld voor huisartsen in achterstandswijken anders verdeeld. Daarnaast pakken we knelpunten in de beleidsregel aan die in de praktijk tot onduidelijkheid leiden. Zorg op de juiste plek is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.
Lees verder