De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 13 juli 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning
Minister de Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inzet van extra middelen uit het Regeerakkoord voor cliëntondersteuning
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de overlast ten gevolge van lachgas
Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de overlast ten gevolge van lachgas.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties'
Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht 'Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties'.
Lees verder

Kamerbrief over indiening initiële rapportage VN-Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de indiening van de initiële rapportage over het VN-Verdrag Handicap bij het Comité voor de rechten van personen met een handicap.
Lees verder

Kamerbrief over ontwerpbesluit wijziging Besluit rechtspositieregelen BOPZ vanwege verruiming huisregels van psychiatrische ziekenhuizen
Staatssecretaris Blokhuis biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit rechtspositieregelen BOPZ aan, in verband met de verruiming van de huisregels in psychiatrische ziekenhuizen. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder