De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 12 juli 2018

IGJ rapporten: Accuraat Begeleid Wonen - Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf

Accuraat Begeleid Wonen - Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf
In juni 2018 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen met de WMO-toezichthouder van de gemeente Amsterdam onderzoek bij Accuraat Begeleid Wonen in Amsterdam. Reden voor het onderzoek was een anoniem signaal bij de inspectie over een bestuurlijk conflict bij Accuraat. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Accuraat verantwoorde jeugdhulp biedt en in hoeverre het bestuurlijk conflict van invloed is op de kwaliteit van de jeugdhulp. Accuraat voldeed op het moment van het toezicht aan 21 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Uit het toezicht en de contacten die na het toezicht plaatsvonden tussen de bestuurders en de inspectie blijkt dat het bestuurlijk conflict van invloed is op de kwaliteit van hulp.
Lees verder

Zorgnetwerken kwetsbare ouderen in Tiel zijn veilig en persoonsgericht. Afspraken over coördinatie nog onvoldoende in de praktijk gebracht.
Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen in Tiel bieden veilige en persoonsgerichte zorg, maar brengen afspraken over coördinatie nog onvoldoende in de praktijk. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting op basis van haar onderzoek naar zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel.
Lees verder

Kwetsbare oudere in Harlingen staat centraal in zorgnetwerk. Meer afstemming nodig met mantelzorgers.
De kwetsbare oudere in Harlingen staat centraal in het zorgnetwerk. Meer afstemming is nodig met mantelzorgers. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van haar onderzoek naar de zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Harlingen.
Lees verder

Rapportage onderzoek op terroristenafdelingen PI Vught en PI Rotterdam
Eind mei 2018 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de twee terroristenafdelingen (TA's), in Penitentiaire Inrichting Vught en in Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie de Schie. Doel van het onderzoek was vast te stellen of op de terroristenafdelingen goede zorg wordt verleend (volgens artikel 2 en artikel 3 van de Wkkgz). IGJ sprak met de directie, verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, huisartsen/ justitieel geneeskundigen, afdelingshoofden, penitentiair inrichtingwerkers (PIW-ers), hoofden zorg en gedetineerden van de TA's.
Lees verder

Zorgokee
In april 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting toezicht uit bij Zorgokee. De inspectie heeft de locatie Sint-Oedenrode bezocht. Doel van het toezicht was om te bepalen of Zorgokee verantwoorde jeugdhulp biedt.
Lees verder