woensdag 11 juli 2018

GGZ NL: Modelconvenant en protocol zorg- en veiligheidshuizen

Modelconvenant en protocol zorg- en veiligheidshuizen
Vanaf begin mei zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein (1). Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden. Wat regelt het modelconvenant en wat regelt het modelprotocol? Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Denk daarbij aan doel en functie van het ZVH,...
Lees verder