woensdag 25 juli 2018

Gezondheidsraad: Openbaar conceptrapport ‘2,4-dichloro-1-nitrobenzene en 1,4-dichloro-2-nitrobenzene’

Openbaar conceptrapport '2,4-dichloro-1-nitrobenzene en 1,4-dichloro-2-nitrobenzene'
Structuurformule
Lees verder

De gezondheid van de persoon zou diens pensioenleeftijd moeten bepalen

stelt Allard van der Beek, voorzitter van de Commissie Langer doorwerken.

Lees verder

WBO: een stoppen-met-roken-strategie binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS om onder een aantal voorwaarden een vergunning te verlenen voor een onderzoek naar het effect van een stoppen-met-roken-strategie. Hiervoor krijgen alle vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een vragenlijst voorgelegd.

Lees verder