De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 11 juli 2018

Gehandicaptenzorg: Proef van Talant met therapeutisch paardrijden krijgt vervolg

Proef van Talant met therapeutisch paardrijden krijgt vervolg
Rutger heeft veel spierspanning en loopt daardoor vaak op zijn tenen. Na een uur paardrijden loopt hij op vlakke voet en meer in balans. Hij is een van de drie Talant-cliƫnten die deelnam aan de proef met therapeutisch paardrijden voor mensen met een complexe zorgvraag. Dit liep zo goed dat Rutger, Andy en Marije binnenkort naar een reguliere rijgroep doorstromen. Zo komt er ruimte voor nieuwe...
Lees verder

Computerspel voor slikproblemen geschikt voor mensen met verstandelijke beperking*
Slikproblemen komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Omdat er voor hen nog geen geschikte behandeling was om het slikken te verbeteren, onderzocht Sophia Helmhout, logopedist bij stichting De Trans, de trainingsmethode Silverfit Rephagia. Hierbij leren cliƫnten met visuele slikoefeningen via een computerspel hun sliktechniek te verbeteren. Sophia presenteerde de bemoedigende...
Lees verder

Toenemende vraag naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking ook in buitenland
In Nederland is de vraag naar zorg voor mensen met vooral een licht verstandelijke beperking de afgelopen jaren gegroeid. Een trend die ook te zien is in Vlaanderen, Engeland en Ontario, zo blijkt uit een internationale verkenning. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toenemende digitalisering en het op jongere leeftijd stellen van diagnoses maakt dat mensen meer moeite krijgen om mee te...
Lees verder

Subsidie voor groot onderzoek naar aanpak multi-probleemgezinnen
Hoe kunnen overheden en instanties in zorg en veiligheid multi-probleem gezinnen het beste helpen? Onder leiding van bestuurskundige professor Geert Teisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam komt hier onderzoek naar in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor hebben de onderzoekers een subsidie van 218.000 euro ontvangen.
Lees verder

Uitgangspunten van hervorming langdurige zorg werken elkaar tegen, bijsturen nodig*
De afgelopen jaren zijn de effecten van de hervormingen van de langdurige zorg steeds meer zichtbaar geworden. Daarbij zijn de uitgangspunten onder andere dat mensen meer zelfstandig kunnen leven, meer participeren en elkaar kunnen en willen helpen. En dat gemeenten de zorg grotendeels beter kunnen organiseren. In de praktijk blijkt dat nog lastig en bijten de uitgangspunten elkaar, zo...
Lees verder