De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 14 juni 2018

Zorginstituut NL: Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren

Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren
Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen.
Lees verder

Zorginstituut geeft beeld van verdringing in de zorg
Een euro kun je maar één keer uitgeven. Dat geldt voor een huishouden, maar ook voor de gezondheidszorg. We moeten keuzes maken. Daarbij kijken we niet alleen naar wat het kost, maar ook wat het oplevert. In opdracht van het Zorginstituut heeft een consortium onder leiding van het Radboudumc, daarom onderzoek gedaan naar verdringing binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door opname van dure, veelal niet kosteneffectieve medische technologieën in het basispakket.
Lees verder

Flash Glucose Monitoring verzekerde zorg voor 4 groepen diabetespatiënten
Flash Glucose Monitoring (FGM) is verzekerde zorg voor 4 groepen diabetespatiënten die al in aanmerking komen voor vergoeding van real time continu glucose monitoring (RTCGM). Dit staat in het standpunt 'Flash Glucose Monitoring' van Zorginstituut Nederland. Het recht op vergoeding van FGM voor deze patiëntengroepen gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017.
Lees verder

Bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van Zorginstituut Nederland vertrekt in november
Per 1 november 2018 vertrekt drs. A.H.J. Moerkamp als voorzitter van de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland. "Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is het na twee termijnen tijd voor andere keuzes", aldus Arnold Moerkamp. Hij was sinds 1 november 2011 bestuursvoorzitter bij het Zorginstituut. Deze week start ook de werving van een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) Zorginstituut Nederland in Diemen.
Lees verder

Zorginstituut geeft inzicht in criterium ziektelast als onderdeel van beoordelingen basispakket
Wat is de definitie van het begrip ziektelast? Welke rechtvaardigheidsopvattingen liggen daar aan ten grondslag? En hoe kan een ziektelastgetal bepaald worden? Met de publicatie van het rapport 'Ziektelast in de praktijk – de theorie en praktijk van het berekenen van ziektelast' laat het Zorginstituut gedetailleerd zien hoe een ziektelastgetal tot stand komt én hoe het gebruikt kan worden bij de beoordeling van zorg bij toelating tot het basispakket. Het begrip ziektelast beschrijft hoe goed of slecht de gezondheid van een patiënt is in vergelijking tot die van patiënten met een andere aandoening of gezonde mensen. Hoe ernstiger de aandoening is, hoe hoger de ziektelast.
Lees verder

Horizonscan Geneesmiddelen geeft nog beter onderbouwd beeld van marktintroductie innovatieve medicijnen
Horizonscangeneesmiddelen.nl biedt steeds meer informatie over de marktintroductie van nieuwe dure geneesmiddelen, en wordt daarom steeds intensiever gebruikt. Op deze openbare website is vanaf nu uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen de komende tijd op de markt komen en wat ze gaan kosten. Ook bij de bepaling welke nieuwe medicijnen als sluiskandidaten worden geselecteerd, is recent gebruik gemaakt van de Horizonscan. De sluis geldt voor nieuwe medicijnen die wel in Nederland op de markt mogen worden gebracht, maar niet meteen opgenomen worden in het basispakket, vanwege de hoge kosten.
Lees verder

Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en transparanter
In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden,  kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat. De kraamzorg voor Nederlands eerste 'blockchainbaby's' is inmiddels afgesloten en de resultaten van de proef zijn bekend.
Lees verder