De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 14 juni 2018

Themanummer: gynaecologische oncologie. // En verder: richtlijnen, Taskforce Cancer Survivorship & meer...

 
 
Bekijk online logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
juni 2018 - themanummer gynaecologische oncologie
 
 
Regiorapportages endometrium- en ovariumcarcinoom: leren door te delen
Revisie van zes gynaecologische oncologische richtlijnen in 2018 en 2019
NKR levert bijdrage aan verminderen registratielast DGOA
Sensorische neuropathie blijft aanwezig na chemotherapie bij eierstokkanker
Modules 'zorg voor gevolgen kanker en nacontrole' nu in richtlijnen gynaecologie
Richtlijnen CIN en Cervixcytologie binnenkort beschikbaar in Oncoguide
Gevorderde eierstokkanker: internist kiest vaker NACT-IDS; gynaecoloog PDS
Taskforce Cancer Survivorship op Kankeroverleverschap Symposium
ENSURE: studie naar kortere follow-up bij vroeg stadium baarmoederkanker
 
 
Cijfers over kanker Oncoline Kankersoorten
 
Regiorapportages endometrium- en ovariumcarcinoom: leren door te delen
 
 
In 2016 heeft IKNL een regiorapportage geïntroduceerd voor het endometriumcarcinoom. Deze rapportage is bedoeld om binnen een regio met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg. Met behulp van figuren wordt per ziekenhuis de stand van zaken gepresenteerd voor specifieke aspecten van de geleverde zorg. Het gaat hierbij onder meer over het aantal diagnoses en behandelingen, maar ook frequentie van adjuvante behandeling bij endometriumcarcinoom en doorverwijzingen binnen en buiten de regio. De regiorapportages zijn in alle regio’s in Nederland besproken.   Lees verder
 
 
Revisie van zes gynaecologische oncologische richtlijnen in 2018 en 2019
 
 
In 2018 en 2019 worden maar liefst zes gynaecologische oncologische richtlijnen herzien. De pijler Oncologie van de NVOG heeft de rollen en procedure voor deze revisies vernieuwd, waardoor de richtlijnen sneller zijn bijgewerkt en voortaan continu up-to-date worden gehouden. Met deze innovatieve opzet moeten de richtlijnen VIN, vulva-, vagina-, ovarium-, cervix- en endometriumcarcinoom in 2019 zijn gereviseerd en ook als beslisbomen beschikbaar zijn. Gynaecoloog-oncoloog dr. Willemien van Driel (AvL, foto) en gynaecoloog-oncoloog dr. Dorry Boll (Catharina Ziekenhuis) geven een toelichting.   Lees verder
 
 
NKR levert bijdrage aan verminderen registratielast DGOA
 
 
De zorg voor vrouwen met een gynaecologische maligniteit kan altijd beter. Daarvoor is inzicht nodig: hoe vaak komt deze vorm van kanker voor en bij welke vrouwen? En wat zijn de beste behandelopties en met welke potentiële prognose? Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kunnen bijdragen aan het vinden van antwoorden op deze vragen. Ook de kwaliteitsregistratie van de Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA) die in 2014 van start is gegaan, levert een belangrijke bijdrage bij het vinden van antwoorden op vragen bij het optimaliseren van de zorg voor deze patiënten. Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers (Catharina Ziekenhuis) is positief over deze aanpak.   Lees verder
 
 
Sensorische neuropathie blijft aanwezig na chemotherapie bij eierstokkanker
 
 
Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie heeft ernstige consequenties voor de kwaliteit van leven van (ex-)patiënten met eierstokkanker die eerder chemotherapie kregen. Uit onderzoek van Cynthia Bonhof (Tilburg University, IKNL) en collega’s blijkt dat motorische perifere neuropathiesymptomen twaalf maanden na de behandeling significant verbeterden, maar dat sensorische perifere neuropathiesymptomen bleven bestaan. Volgens de onderzoekers dient in toekomstige studies de focus te liggen op de invloed van verschillende behandelingen op het optreden van chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie en het voorkomen en verminderen van deze symptomen.   Lees verder
 
 
Modules 'zorg voor gevolgen kanker en nacontrole' nu in richtlijnen gynaecologie
Op www.oncoline.nl zijn sinds kort nieuwe modules beschikbaar de zorg voor de gevolgen van kanker en nacontrole voor vier gynaecologische richtlijnen. De nieuwe modules beschrijven de beste zorg die momenteel voorhanden is voor zorgverlening voor de gevolgen van kanker en nacontroles voor patiënten met baarmoederslijmvlies-, vulva-, de eierstok- of baarmoederhalskanker. De ontwikkeling van deze modules is een logisch vervolg op het in 2007 gepubliceerd rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ van de Gezondheidsraad dat eerder al een generieke uitwerking kreeg in de richtlijn ‘Herstel na kanker’.   Lees verder
 
 
Richtlijnen CIN en Cervixcytologie binnenkort beschikbaar in Oncoguide
 
 
Twee gynaecologische richtlijnen zijn recent herzien en komen binnenkort als beslisbomen beschikbaar in de digitale beslisondersteuning Oncoguide. Het gaat om de richtlijnen Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) een voorstadium van baarmoederhalskanker en Cervixcytologie, de richtlijn voor onderzoek naar afwijkingen aan de baarmoederhals en enkele gerelateerde afwijkingen. De richtlijnen CIN en Cervixcytologie zijn in 2015 respectievelijk 2016 gereviseerd en in 2017 omgezet naar beslisbomen door IKNL en de Werkgroep Cervix Uteri (WCU) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).   Lees verder
 
 
 
Nieuwe NKR-folder voor patiƫnten over 'registratie van kanker'
IKNL heeft een nieuwe informatiefolder voor patiënten samengesteld om hen helder en transparant te informeren over de registratie van gegevens door de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In de folder wordt uiteengezet wat de NKR is, welke gegevens er worden verzameld en met welk doel dit gebeurt. Ook staat er informatie in de folder over de bescherming van privacy van patiënten en aan welke rechten en plichten het verzamelen van deze informatie is gebonden. Download de folder
 
 
Informatie voor patiƫnten met gynaecologische kanker gestroomlijnd
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt hard aan de recent ontwikkelde website ‘De gynaecologoog’ met informatie voor alle vrouwen met vragen op het gebied van gynaecologie. Bij de ontwikkeling van ‘de gynaecoloog’ bleek dat informatie voor vrouwen met gynaecologische kanker op alle websites geharmoniseerd wordt. Om dit waar te maken, hebben de NVOG, IKNL, kanker.nl, thuisarts.nl en Stichting Olijf een nieuwe werkwijze afgesproken. Lees verder
 
 
 
Gevorderde eierstokkanker: internist kiest vaker NACT-IDS; gynaecoloog PDS
 
 
Medisch-oncologen in Nederland (met name in niet-academische centra) beschouwen neoadjuvante chemotherapie gevolgd door interval-debulking-chirurgie (NACT-IDS) als eerste keus voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met primaire, gevorderde eierstokkanker. Dit in tegenstelling tot de meeste gynaecologen die de voorkeur geven aan primaire debulking-chirurgie  (PDS). Dat blijkt een studie van Maite Timmermans (IKNL) en collega’s. De beslissing om patiënten te plannen voor PDS of NACT-IDS is voornamelijk gebaseerd op pre-operatieve beeldvorming. De deelnemende specialisten vinden het optimaliseren van het selectieproces van patiënten die baat kunnen hebben bij behandeling met PDS van het allergrootste belang.   Lees verder
 
 
Taskforce Cancer Survivorship op Kankeroverleverschap Symposium
Vrijdag 13 april vond in Utrecht het 3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium plaats. Circa tweehonderd deelnemers, onder wie patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers, kregen op aansprekende wijze een terugkoppeling over initiatieven over de rol van de huisarts in de eerstelijn, en over de invloed van leefstijl en late effecten na de behandeling van kanker. Deze thema’s worden voor een groot deel opgepakt door de Taskforce Cancer Survivorship.    Lees verder
 
 
ENSURE: studie naar kortere follow-up bij vroeg stadium baarmoederkanker
 
 
In samenwerking met 46 ziekenhuizen in Nederland verricht IKNL momenteel een klinische trial naar een aangepaste, lagere frequentie van de follow-up bij patiënten die eerder zijn behandeld vanwege een vroeg stadium van baarmoederkanker. Nicole Ezendam (IKNL) en collega’s verwachten dat patiënten in de interventiegroep (met een lagere frequentie van de follow-up) een vergelijkbare tevredenheid over de ontvangen nazorg en resultaten zullen hebben in combinatie met een lager zorggebruik en tegen minder kosten in vergelijking met de controlegroep.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 29 juni 2018
4e landelijke scholing neuro-oncologie: verbeteren kwaliteit verpleegkundige zorg
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
Dinsdag 3 juli 2018
Symposium mammacarcinoom - regio Noordoost-Nederland
Isala, Zwolle
 
 
Vrijdag 6 juli 2018
Promotie Kay Schreuder & Symposium 'Monitoring Evolving (Breast cancer) Care'
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Vrijdag 7 september 2018 (start)
Oncologisch Spectrum 2018 (najaar)
Planetarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 28 september 2018
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
Beatrixgebouw, Utrecht
 
 
 
 
 
Uw gegevens
 
Naam: H. de Meer
E-mailadres: dezorgsector@gmail.com

Uw gegevens bijwerken
Aan- en afmelden
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook