De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zaterdag 23 juni 2018

Tergooi: Tergooi kiest voor versterken medicatieveiligheid met MedEye

Tergooi kiest voor versterken medicatieveiligheid met MedEye
Tergooi gaat werken met het medicatieveiligheidssysteem van MedEye. Dit systeem helpt verpleegkundigen om de medicatietoedieningen aan het bed extra te controleren. Met deze stap zet Tergooi weer een enorme stap vooruit in veiligheid en efficiency.
Lees verder

Tergooi sluit 2017 af met bescheiden positief resultaat
Tergooi sluit 2017 af met een bescheiden positief resultaat van € 0,5 miljoen. Dat is € 3,5 miljoen lager dan de € 4 miljoen die was begroot. Het ziekenhuis zal mensen en middelen in de komende jaren nog doelmatiger moeten inzetten om tot een beter financieel resultaat te komen om binnen de begroting ruimte te maken om de kosten van de nieuwbouw op te vangen. Op het gebied van patiëntenzorg, innovatie en samenwerking in de regio behaalde Tergooi in 2017 mooie resultaten.
Lees verder

Officiële opening vernieuwde Mammacentrum Tergooi
Onder grote belangstelling is vandaag het vernieuwde Mammacentrum in Hilversum officieel geopend door Eveliene Manten-Horst, ex-patiënt van het centrum. Onder de aanwezigen waren (ex-)patiënten, medewerkers en donateurs. De multidisciplinaire afdeling voor borstkankerzorg is uitgebreid, aangenamer gemaakt voor patiënten en voorzien van nieuwe moderne en patiëntvriendelijke apparatuur. Vanaf nu kunnen meer borstkankerpatiënten en mensen met klachten aan de borst op een zo aangenaam mogelijke wijze worden gezien.
Lees verder