De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zaterdag 23 juni 2018

ReinierHaga-topman Van Rijn hekelt financieel micromanagement

SKIPR
ReinierHaga-topman Van Rijn hekelt financieel micromanagement
Het steeds gedetailleerder sturen op kostprijzen is een gevaarlijke ontwikkeling, die ziekenhuizen hindert in hun ontwikkeling en onnodige administratieve lasten veroorzaakt. Dat stelt...
Lees verder

Samenwerking met Ierland voor goedkopere pillen
Ierland sluit zich aan bij een initiatief voor samenwerking op het gebied van geneesmiddelenbeleid. Het land tekende hiervoor vrijdag in Luxemburg een overeenkomst met België, Nederland, Luxemburg en...
Lees verder

Pilot: ZGT bekijkt risico's in dialoog met personeel
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) heeft een pilot afgerond waarin risico's voor medewerkers anders in kaart worden gebracht. De tool daarvoor is ontwikkeld door Riepair, samen met Stichting IZZ. De...
Lees verder

Verruiming Wlz voor ggz-cliënten in consultatie
Het wetsvoorstel dat ggz-cliënten toegang moet geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat deze zomer in consultatie. Dat betekent dat alle betrokkenen - zoals instellingen, professionals, cliënten...
Lees verder

Plots overlijden bestuurder schokt Zorgboog
Zorgorganisatie de Zorgboog heeft met "ongeloof en verdriet" kennis genomen van het onverwachte en tragische overlijden van bestuurder Ton Borghs. De 62-jarige Borghs is op vrijdag 22 juni tijdens...
Lees verder

'Laat geamputeerde borst direct reconstrueren'
Vrouwen die een borst moeten laten amputeren vanwege kanker, doen er verstandig aan om die nog tijdens dezelfde operatie te laten reconstrueren. Maar veel vrouwen zijn niet op de hoogte van de...
Lees verder

Nederland helpt eilanden bij verbeteren zorg
Nederland gaat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten helpen hun gezondheidszorg te verbeteren. Eén van de doelen is de Caribische eilanden beter voor te bereiden op rampen, zoals de orkaan Irma die vorig...
Lees verder