De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 26 juni 2018

PW: Openbaar apotheker voor promotieonderzoek naar kwaliteit van zorg

Openbaar apotheker voor promotieonderzoek naar kwaliteit van zorg
Het kwaliteitsbeleid van de KNMP is gericht op het borgen, verbeteren en transparant maken van de kwaliteit van de apothekerszorg, zoals beschreven in de richtlijnen. Ook focust het beleid op innovatie van de farmaceutische patiëntenzorg. De onderzoekslijn naar de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg bij het LUMC, afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, ondersteunt dit beleid. Inzichten uit de literatuur en wetenschappelijk onderzoek naar structuren, processen, patiëntuitkomsten en – ervaringen vinden plaats binnen deze onderzoekslijn. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het apothekersvak zichtbaar gemaakt voor interne en externe stakeholders en continu verbeterd.
Lees verder

Word jij het nieuwe bestuurslid van de sectie AGM?
De Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) zoekt per september 2018 een nieuw bestuurslid. De AGM'er oefent zijn professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees verder

Aanzienlijke daling aantal HPV-vaccinaties
Het aantal jonge meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker is met 8% aanzienlijk gedaald: van 53,4% naar 45,5% in 2017. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Lees verder

Ierland nieuwe deelnemer inkoopcollectief medicijnen
Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij de Beneluxa, een initiatief om geneesmiddelen betaalbaar en duurzaam in te kunnen kopen. Het land tekende hiervoor vorige week een overeenkomst met Nederland, Oostenrijk, België en Luxemburg.
Lees verder