De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 11 juni 2018

NVZ: NVZ steunt pamflet belastingvoordeel expats

NVZ steunt pamflet belastingvoordeel expats

De NVZ heeft haar steun uitgesproken voor het pamflet dat opkomt voor belastingvoordeel voor expats. Dit pamflet is eerder deze week overhandigd aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Bijna 40 partijen hebben hieraan hun steun gegeven.

Lees verder

Nieuwsbrief Samen beslissen #4 verschenen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen over Samen beslissen. Lees de nieuwsbrief.

Lees verder

3 juli: VIPP-bijeenkomst 'Online inzage'

Realtime inzage of met vertraging? Patiëntportaal in het dagelijks leven... Wat zijn de ervaringen met online inzage van een medisch specialist? Zomaar een aantal vraagstukken die aan bod komen tijdens de bijeenkomst 'Online inzage' die het VIPP-team van de NVZ samen met Nictiz organiseert op 3 juli in Houten.

Lees verder

Rechtbank: verzekeraar moet patiënt informeren over vergoeding zorgkosten

Op 6 juni 2018 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak tussen Zilveren Kruis enerzijds en St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) anderzijds. Hierbij stond de vraag centraal wie de patiënt moet informeren over de vergoeding van zorgkosten bij een budgetpolis. Die verantwoordelijkheid ligt vooral bij de verzekerde zelf en bij de zorgverzekeraar, zo oordeelt de rechtbank Den Haag.

Lees verder