De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 29 mei 2018

ZonMW: Onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda van start

Onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda van start
Onderzoekers en maatschappelijke partners kunnen vanaf 24 mei onderzoeksvoorstellen indienen bij het NWO programma Nationale Wetenschapsagenda. Via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda wordt kennis ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma is gericht op alle disciplines en op de gehele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek.
Lees verder

Internet consultatie voor nieuwe subsidieoproep Microplastics & Health
ZonMw stelt binnenkort een nieuwe subsidieoproep open voor onderzoek naar de effecten van micro- en nanoplastics op onze gezondheid. In aanloop naar deze subsidieoproep is het mogelijk om feedback te geven op de subsidieoproep via een online internet consultatie.
Lees verder

De Kracht van Depressie: onderzoek naar ervaringskennis en de inzet ervaringsdeskundigheid
Mensen met een depressie laten profiteren van ervaringskennis van andere patiënten. Zorgen dat klinische behandeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid elkaar versterken: dat is het doel van het onderzoek 'De kracht van depressie', dat in maart van start is gegaan.
Lees verder

Kom naar de informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-route Jeugd
Op 24 mei wordt de eerste NWA-brede call gepubliceerd, waarin het mogelijk is om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Tijdens de feestelijke lancering van het NWA programma was de boodschap duidelijk: durf grote vragen aan te pakken en doe het samen. Om dit te vergemakkelijken voor het thema jeugd is er een informatie- en netwerkbijeenkomst van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs op 7 juni in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.
Lees verder

6 tips voor datamanagement van infectieziekten
Het delen en hergebruiken van bestaande data binnen wetenschap en samenleving versnelt kennisontwikkeling en innovatie. Dus onderzoeker, ga de uitdaging aan en gebruik de 6 tips voor het maken van een minimale dataset (MDS) voor infectieziekten.
Lees verder

Onderzoekers antibioticaresistentie werken aan maatschappelijke impact
Projectleiders in het ZonMw-programma Antimicrobiële Resistentie (AMR) zijn zich bewust van het maatschappelijk belang van hun onderzoek en werken aan de maatschappelijke impact van hun onderzoeksresultaten. Die conclusie is te trekken uit een verkennend onderzoek, waarin ook gezocht werd naar de beste manier om de maatschappelijke impact in kaart te brengen van 3 ZonMw-programma's die gericht zijn op infectieziekten.
Lees verder

GLOBE-studie: meer inzicht in oorzaken van (on)gezond gedrag
Is er een relatie tussen sociaaleconomische verschillen en gezond gedrag? Resultaten uit ZonMw onderzoek naar de oorzaken van sociaaleconomische verschillen in roken, voeding en lichaamsbeweging lieten zien dat er meer speelt dan alleen 'kennis over' of 'geld voor' gezond gedrag.
Lees verder

Deel anti-pestprogramma's effectief
Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot ver in de volwassenheid. Met tientallen programma's proberen scholen pesten terug te dringen. Maar of kinderen zelf aangeven dat zij door deze programma's echt minder gepest worden, was nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. Tot nu.
Lees verder

Eenzaamheid ouderen stabiel
10% van de ouderen in Nederland is eenzaam. Volgens de Nivel participatiemonitor (2008-2016) is dit aantal de afgelopen tien jaar stabiel gebleven.
Lees verder