De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 17 mei 2018

Verenso Nieuws 17 mei 2018 | Relaties

Bekijk de online versie

Nieuwe editie Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 

In de onlangs verschenen editie is aandacht voor de herziening van de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie. De redactie is verheugd dat de coverstory is geschreven door de schrijvers van de richtlijn zelf. Met enthousiasme publiceren zij dan ook de reacties uit het veld. De oogst is heel divers!

In de rubriek Wetenschap beschrijft Eva Smeenk hoe zij als eerste met de nieuw ontwikkelde indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan de slag ging bij haar onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuiszorg op Bonaire. In de rubriek Actueel verwoorden Sandra van Beek en Julie van Hoof de basisfilosofie bij het werken met deze indicatoren. In de rubriek Praktijk leest u of de invoering van de diagnose-behandelcombinatie bijgedragen heeft aan een kwaliteitsverbetering in het behandeltraject van patiënten in de Geriatrische Revalidatie Zorg.

Wilt u ook graag reageren op de richtlijn? Wist u dat u onderaan de artikelen hiertoe de mogelijkheid heeft? Heeft u een mooie ervaring, casus of best practice die u graag met uw collega's wilt delen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde? Uw bijdragen zijn van harte welkom via redactie@verenso.nl.


Rapport Advance care planning uitgebracht

Verenso heeft samen met V&VN en Patiëntenfederatie Nederland geïnventariseerd hoe specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis samen kunnen werken op gebied van advance care planning. De bevindingen staan in het rapport 'Passende zorg door advance care planning'. Hierin is een overzicht opgenomen van beschikbare tools om advance care planning te ondersteunen. De inventarisatie is gedaan voor het project 'Passende zorg door advance care planning'. Dit project behoort bij het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots, een initiatief van het ministerie van VWS en de Taskforce Waardigheid en Trots waarin Verenso participeert.
 
Leer meer


Reactie Verenso op programma Thuis in het verpleeghuis

Op 10 april presenteerde VWS-minister Hugo de Jonge het programma 'Thuis in het verpleeghuis'. Het programma geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden en sluit aan op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen is blij dat er in het programma ook aandacht is voor de medische zorg voor patiënten. "In een conceptversie kwam het medische aspect waarvoor de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijke is, onvoldoende uit de verf. Daarover hebben wij contact gehad met het ministerie van VWS. Ik ben blij dat er in het definitieve rapport wel aandacht is voor de medische zorg. Maar het kan altijd nog beter."

Lees meer


Wlz-patiënten kleinschalige woonvoorzieningen lopen zorg 

Verenso heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een brief naar de Tweede Kamer verzonden waarin aandacht gevraagd wordt voor een aantal knelpunten die zich momenteel voordoen met betrekking tot Wlz-zorg in kleinschalige woonvoorzieningen.

Een van de knelpunten is dat met name voor patiënten die thuis wonen of in een kleinschalige woonvoorziening, het volledige aanbod niet blijkt te zijn gewaarborgd. Zo loopt een huisarts er vaak tegenaan dat het voor deze groep moeilijk is om toegang te krijgen tot de specialist ouderengeneeskunde. Patiënten lopen hierdoor noodzakelijke medische zorg mis.

Lees meer 


Kom naar het Verenso-congres op 31 mei!

Verenso nodigt u van harte uit voor het Verenso-congres 'Dilemma's in de psychogeriatrie'. Het congres vindt plaats op donderdag 31 mei 2018 in Orpheus te Apeldoorn.

Wat de specialisten ouderengeneeskunde kenmerkt is de holistische benaderingswijze, maar dat betekent niet dat hun dag niet bol staat van het omgaan met dilemma's. Waar kiezen ze voor? Hoe kiezen ze? Kijken ze uitsluitend naar richtlijnen en evidence? Of is er ruimte voor alternatieve benaderingen? Hoe kies je positie in het huidige euthanasiedebat en wat is je standpunt naar de patiënt toe? En is domotica juist vrijheidverruimend of vrijheidsbeperkend? Op ons voorjaarscongres zoeken wij een antwoord op deze en andere dilemma's.

Op de congreswebsite vindt u meer informatie over het programma, de kosten en de wijze van inschrijven.

Probleemgedrag een probleem?
Column voorzitter Verenso in Medisch Contact 

Voor het KNMG-magazine Medisch Contact van 21 maart schreef Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen een column over de nieuwe richtlijn Probleemgedrag, over het omgaan met probleemgedrag. Verenso bracht samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) deze richtlijn uit.

"Probleemgedrag een probleem?''
Verenso publiceerde op 7 maart, samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie. Een belangrijk instrument om het handelen van arts, psycholoog en team te ondersteunen. Een richtlijn waar lang op is gewacht en die voorziet in een behoefte die bijdraagt aan de beste zorg en behandeling voor mensen met dementie.

Probleemgedrag is een lastige term. Al snel volgde de opmerking waarom er toch niet gekozen werd voor de term 'onbegrepen gedrag'. Een semantische discussie op internet volgde, met voor- en tegenstanders. De term probleemgedrag is waardeloos en stigmatiseert, aldus een psychiater op social media. (…)".

Lees verder


17 mei 2018

31 mei 2018
Verenso voorjaarscongres 'Dilemma's in de psychogeriatrie' en algemene ledenvergadering, Orpheus Apeldoorn

29 november 2018
Verenso najaarscongres, 'Oud en benauwd' en algemene ledenvergadering, 1931 Congrescentrum
's Hertogenbosch


Nascholing

Op de website van GAIA treft u een overzicht aan van alle beschikbare nascholingen voor specialisten ouderengeneeskunde.

Vacatures

Klik hier voor de laatst aangeboden vacatures.

Twitter
Facebook
Verenso.nl
Bezoekadres
Gebouw 't Hart - Orteliuslaan 750 - 3528 BB Utrecht

Postadres
Postbus 20069 - 3502 LB Utrecht

T: (030) 227 19 10 | W: verenso.nl | E: info@verenso.nl
Copyright © 2018 Verenso, All rights reserved.

Afmelden Verenso Nieuwsbrief