De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zondag 27 mei 2018

NTvG: Meer en hogere schadeclaims

Meer en hogere schadeclaims
Medische professionals leveren de best mogelijke zorg. Toch gaat er soms iets mis, ook in Nederlandse ziekenhuizen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor transparantie en...
Lees verder

Postrenale nierinsufficiëntie door uterusprolaps
ZiektegeschiedenissenPatiënt A, een 73-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, bezocht de SEH vanwege hoge koorts, verwardheid en sufheid. Ze vertelde ook dat haar urine 'apart' rook...
Lees verder

Eenheidsworst of ratjetoe?
Als je geneeskunde aan individuele dokters en patiënten overlaat, wordt het al snel een rommeltje. Dat blijkt wel uit het stuk van Van Agtmael en Mahomedradja over de gestructureerde...
Lees verder

CBG past folder biosimilars aan
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in samenwerking met verschillende patiëntenorganisaties een nieuwe versie uitgebracht van de patiëntenfolder ' Antwoorden op...
Lees verder

Tijdsbesteding verpleegkundigen in kaart gebracht
Verpleegkundigen op chirurgische afdelingen van het UMC Utrecht besteden tussen de 40 en 56% van hun tijd aan directe patiëntenzorg en nog eens 11 tot 14% aan collectieve zorg, zoals het...
Lees verder

Peuters aan tafel doen het beter
Bij oudere kinderen lieten eerdere onderzoeken al associaties zien tussen het eten van familiemaaltijden en het minder vaak voorkomen van overgewicht en ongezonde eetgewoonten, maar over de...
Lees verder

Stappenteller helpt PAF-patiënt geen stap vooruit
Frequente looptraining onder toeziend oog van een professional vergroot de afstand die patiënten met PAF kunnen afleggen, maar 3 keer per week afreizen naar een oefencentrum is voor...
Lees verder

Patiënten met heupprothese hervatten werk en sport
Steeds meer patiënten < 65 jaar ondergaan totale heupartroplastiek. Hun doelen zijn niet beperkt tot het verbeteren van de mobiliteit; veel patiënten willen ook graag blijven werken en...
Lees verder

Vermindering regeldruk krijgt vorm
De schrappunten en -suggesties zijn opgesteld aan de hand van input van professionals uit de zorgsector. Zij konden tijdens een schrapconferentie in november 2017 ( zie C3749) en tijdens...
Lees verder

Vroege herkenning van sepsis
Patiënt A, een man van 76 jaar, kwam 's nachts op de huisartsenpost (HAP) vanwege aandrang voor mictie zonder te kunnen plassen. De voorgeschiedenis vermeldde een knieprothese,...
Lees verder

Een man met schouderpijn na een survivalrun
CasusOp onze polikliniek Orthopedie verscheen een 31-jarige man met pijn aan de linker schouder. De pijn was een maand eerder acuut ontstaan tijdens een survivalrun toen een balk waaraan...
Lees verder

Elfde Peiling Veilig Slapen
Nederland heeft de laagste incidentie van wiegendood van de westerse landen.1 Toch overleden in Nederland in de periode 2011-2016 jaarlijks nog 7-15 zuigelingen plotseling en onverwacht,...
Lees verder

Medicatiebeoordeling 2.0
Circa 5% van alle ziekenhuisopnames hebben een medicatie-gerelateerde oorzaak,1 waarvan bijna de helft te voorkomen blijkt.2 Deze opnames gaan gepaard met leed voor de patiënt, druk op de...
Lees verder

Medicatiebeoordeling door ziekenhuisapotheker verlaagt risico op heropname
Waarom dit onderzoek?Regelmatig worden patiënten die met veel medicatie (polyfarmacie) uit het ziekenhuis zijn ontslagen, opnieuw opgenomen. Heropname heeft aanzienlijke negatieve...
Lees verder

Nieuwe kwaliteits-ggz
'Een nieuwe zorgstandaard voor autisme? Bestaat die?' Jet Roobol, kinder- en jeugdpsychiater bij het dr. Leo Kannerhuis, expertise- en behandelcentrum voor autisme, klinkt vertwijfeld. 'Ik...
Lees verder

Zedendelinquentie en chirurgische castratie
In 2015 is de geschiedenis van de therapeutische castratie onderzocht in het bredere kader van de aandacht voor seksueel misbruik in de katholieke kerk en het onderzoek van de commissie-...
Lees verder

Intimiteit en seksualiteit bij ouderen: 10 tips
Medische professionals lijken in de spreekkamer weinig aandacht te schenken aan intimiteit en seksualiteit bij ouderen. In dit artikel geven wij daar een verklaring voor en geven wij 10...
Lees verder

#ArtsenOok
Eind 2017 was er nationaal en internationaal veel aandacht in de media voor het thema seksueel geweld. Met de hashtag #MeToo werd seksueel ongewenst gedrag zowel in het publieke domein als...
Lees verder

Seksverslaving in de huisartsenpraktijk
The term 'sex addiction' refers to patterns of sexual behaviour that are considered problematic and uncontrollable, with negative consequences for self, relationships or general functioning...
Lees verder

Een jongeman met scrotale huiduitslag
CasusEen 21-jarige man bezocht het spreekuur van de huisarts wegens sinds 4 dagen bestaande huiduitslag op zijn balzak. Hij was niet bekend met een huidaandoening. De uitslag jeukte niet,...
Lees verder

Onderzoek 'Seks onder je 25e 2017'
'Seks onder je 25e 2017' is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12-24 jaar in Nederland. Rutgers en Soa Aids Nederland voerden dit...
Lees verder

Lokale oestrogenen helpen niet bij postmenopauzale vaginale klachten
Waarom dit onderzoek?Veel postmenopauzale vrouwen hebben vulvovaginale klachten, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de lokale behandeling van deze klachten....
Lees verder

Pilletje voor de partner bij chlamydia?
In 2016 werd ruim 55.000 keer chlamydia gediagnosticeerd door huisartsen (35.000) en CSG's (20.698).1 In CSG's was het infectiepercentage het hoogst bij mensen die als contactreden aangaven...
Lees verder