De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 28 mei 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief brede schuldenaanpak
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij jaarrapportageover de uitvoering van het Wmo-toezicht
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de eerste jaarrapportage over de uitvoering van het Wmo-toezicht in 2017.
Lees verder

Kamerbrief over onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019 - 2022
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van VWS en partijen in de wijkverpleging voor de jaren 2019-2022.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij de 'meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang'
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 'meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang'. Hij wil dat iedereen in Nederland de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen ontwikkelen en op eigen wijze mee te doen in de samenleving.
Lees verder

Kamerbrief over het Programma Gespecificeerde Toestemming
Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief naar de Eerste Kamer waarin hij in gaat op het verzoek om een technische briefing te organiseren rondom het Programma Gespecificeerde Toestemming.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op evaluatie ZonMw 2010-2015
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het rapport over het functioneren van ZonMw in de periode 2010-2015. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over actieprogramma Werken in de Zorg
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het actieprogramma Werken in de Zorg.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over actieprogramma Werken in de Zorg
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het actieprogramma Werken in de Zorg.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over niet-wettelijk nabestaandenpensioen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de CDA-fractie in de Eerste Kamer over het niet-wettelijk nabestaandenpensioen.
Lees verder