De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 18 mei 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over de invoering van het nieuwe PGB2.0-systeem
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de invoering van het nieuwe PGB2.0-systeem. Het systeem voorziet in een verbeterde ondersteuning van de budgethouder door middel van standaardisatie.
Lees verder

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht dat een verslaggever van Zembla werd aangehouden bij een lezing over een fout van het UMC Utrecht
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stelt de beantwoording van vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) uit over het bericht dat een verslaggever van Zembla werd aangehouden bij een lezing over een medische fout van het UMC Utrecht.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Dijksma (PvdA) over het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Programmastart interbestuurlijk programma
Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) met de publicatie 'Programmastart interbestuurlijk programma'.
Lees verder

Kamerbrief over advies 'Onderzoek waarvan je beter wordt'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het advies 'Onderzoek waarvan je beter wordt'.
Lees verder

Kamerbrief over status vergoeding eculizumab, ribociclib en atezolizumab
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de geneesmiddelen:
Lees verder

Kamerbrief over maatwerk in de Wlz-zorg thuis
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over maatwerk in de Wlz-zorg thuis.
Lees verder

Kamerbrief over afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de afspraken het hulpmiddelenbeleid 'veranderagenda' inzake knelpunten bij Wmo-hulpmiddelen.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over vieze endoscopen in ziekenhuizen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Gerbrands PVV niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gingen over vieze endoscopen in ziekenhuizen.
Lees verder

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan.
Lees verder