De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 17 mei 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over Eindrapport Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de rapportage van de werkgroep versterking zelfregulering eierketen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit werknemers uit en vervuilt milieu'
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport geeft zijn antwoorden op vragen van de Kamerleden Dijksma en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht 'Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit werknemers uit en vervuilt milieu'.
Lees verder

Kamerbrief over oplossingen voor de zorgval
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over oplossingen voor de zorgval.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het gebruik van levensgevaarlijke doping door amateursporters
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van de Kamerleden Diertens (D66) en Bruins Slot (CDA) over het gebruik van levensgevaarlijke doping door amateursporters.
Lees verder

Aanbiedingsbrief jaarverslag 2017 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Minister De Jonge (VWS) biedt de Kamer het jaarverslag over 2017 aan van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Uitstelbrief over planning programma VN Verdrag handicap
Minister De Jongen (VWS) informeert de Kamer dat ze het programma over de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag handicap) niet in mei, maar half juni aan kan bieden.
Lees verder

Kamerbrief over Rapportage burgerbrieven 2017 VWS
Minister De Jonge (VWS) stuurt de departementale rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op open brief van de Stichting NL Sportclub over de positie van sportclubs
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de positie van sportclubs.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over onvindbaarheid van donorvaders
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Dik-Faber (CU) over de onvindbaarheid van donorvaders.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Binnen vijf jaar nieuw ziekenhuis'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij meer tijd nodig heeft om de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) te beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Binnen vijf jaar nieuw ziekenhuis'.
Lees verder