De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 25 mei 2018

mei 2018

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief, vrijdag 25 mei 2018
 
 
 
Terugblik 15e Reanimatie Congres te Nieuwegein
 
 

Wij kijken terug op een mooi en leerzaam congres! 

Ten eerste de prachtige en indrukwekkende openingsvideo !

Mooie woorden van de diverse sprekers die samen de opening voor hun rekening hebben genomen!

De diversiteit van de bezoekers was dit jaar een zeer mooie mix van disciplines. Artsen, Verpleegkundigen, Ambulance chauffeurs en Instructeurs Eerste Hulp. Voor iedere doelgroep hadden wij een mooi programma met lezingen en daarbij interessante workshops. De evaluaties laten zien dat het afgelopen congres zeer werd gewaardeerd.

Er was dit jaar gekozen voor een “internationaal” tintje en met de Engelstalige sprekers is dit een goede keuze geweest.  Misschien leuk te weten dat de evaluatieformulieren welke wij dezelfde dag naar iedereen hebben toegezonden door 379 personen ingevuld zijn.  Hier kunnen wij voor een volgend congres natuurlijk weer lering uit trekken maar zijn heel blij met de mooie reacties en punten welke dit jaar zijn toegekend.

Op de beursvloer was het een komen en gaan van geïnteresseerden en allen hebben mooie contacten gelegd. Wij hopen u een volgende keer weer te mogen begroeten.

U vindt op onze website www.reanimatieraad.nl onder congressen – hand-outs 15e NRR congres  - de  hand-outs die beschikbaar gesteld zijn en vrijgegeven door de spreker.

Voor volgend jaar kunt u 13 maart 2019 alvast in uw agenda noteren. 

 
 
 
 
COSY nieuws
 
   

Aangepaste procedure beoordeling (P)BLS deelnemers en kandidaat Instructeurs:

Voor het beoordelen van de (P)BLS provider deelnemers en het beoordelen van de kandidaat (P)BLS Instructeurs is de procedure uit het oude CMS weer in gang gezet.

Dit houdt in dat de Cursusorganisatoren niet langer verantwoordelijkheid zijn voor het beoordelen van de deelnemers en kandidaat Instructeurs. De procedure verloopt als volgt:

 
De Cursusorganisator voert de cursus, de (kandidaat)instructeurs en de deelnemers in.

  • Na afloop van de cursus logt één van de aanwezige volwaardig Instructeurs in en beoordeelt en bevestigt de deelnemers en eventueel kandidaat Instructeurs.

    De Cursusorganisator kan ook alvast de beoordeling voor de Instructeurs klaar zetten via “beoordeling deelnemers”, dan dient de volwaardig Instructeur alleen maar dit vanuit zijn/haar COSY te bevestigen.

  • De Cursusorganisator kan vervolgens de certificaten downloaden.

Voor het beoordelen van de deelnemers krijgt elke instructeur een e-mail en een melding op zijn/haar COSY dashboard. Wanneer de beoordeling afgerond is door één instructeur, zal de melding ook bij de ander verdwijnen.

Wanneer de Cursusorganisator en de volwaardig Instructeur dezelfde persoon zijn, zal er geen extra handeling nodig zijn. De beoordeling van de deelnemers kan direct bevestigd worden.

 

Handtekeningen plaatsen onder certificaten

Sinds kort is het mogelijk voor (P)BLS  instructeurs een handtekening te laden in COSY. 
Indien er een een cursusleider is dan wordt alleen de handtekening van de cursusleider getoond. Instructeurs hebben dan geen bevoegdheid om certificaten uit te reiken.

Alle namen van de volwaardige instructeurs tonen is geen probleem. Echter indien beide instructeurs een handtekening hebben is er niet zoveel plaats voor en zal de handtekening kleiner getoond moeten worden. 

 
 
 
 
 
  AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming  
 

Vandaag is de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht gegaan. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de privacy van personen beter gaan beschermen.

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft om uw privacy beter te kunnen beschermen, het privacy beleid in samenwerking met de ERC (European Resuscitation Council) geactualiseerd. Het is onze verantwoordelijkheid om samen met hen nu alles te doen om goed en respectvol om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn gedaan om uw privacy te garanderen en geven meer inzicht in hoe wij als NRR (Behandelaar) uw gegevens gebruiken en bewaren. De update voldoet tevens aan de normen voor gegevensbescherming, welke middels de nieuwe wet met betrekking tot gegevensbescherming door de Europese Unie is geïntroduceerd. De Europese Reanimatie Raad (Beheerder) bekommert zich sterk over uw privacy. Ter bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zij leveranciers processors opgesteld. U vindt deze op onze website; www.reanimatieraad.nl onder home : AVG. Mocht u na het lezen van het gegevensbeschermingsbeleid nog vragen hebben verzoeken wij u deze in te dienen bij www.support@erc.edu


 
 
 


Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik dan hier.