De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 29 mei 2018

IGZ: Bevel voor Gezondheidscentrum Medimel

Bevel voor Gezondheidscentrum Medimel
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft een bevel opgelegd aan Gezondheidscentrum Medimel in Utrecht. Er mag per direct geen zorg meer worden verleend.
Lees verder

Handhavingstraject De Zorgconsulent beëindigd
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft de last onder dwangsom van zorginstelling De Zorgconsulent beëindigd. De Zorgconsulent is inmiddels failliet verklaard en levert geen zorg meer aan cliënten die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg ontvangen op basis van een persoonsgebonden budget. Het handhavingstraject is op grond hiervan beëindigd.
Lees verder

Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Weststellingwerf
In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.
Lees verder