De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 29 mei 2018

GGZ: Prijs voor promotieonderzoek 'aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel '

Prijs voor promotieonderzoek 'aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel '
Prof. dr. Joke Spikman, hoogleraar Medische neuropsychologie, ontvangt 15 juni as. de Betto Deelmanprijs 2018 vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland. De prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, wordt uitgereikt door de Stichting Neuropsychologie Nederland tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Groninger Museum.Professor Spikman heeft na haar studie psychologie haar...
Lees verder

Burn-out risico bij jonge ondernemers groter dan gemiddeld
Jonge ondernemers tussen de 18 en 34 jaar lopen het grootste risico op een burn-out. Maar liefst 62 procent van deze groep geeft aan last te hebben van burn-out gerelateerde klachten. Daarmee lopen zij het grootste risico in vergelijking met hun collega-ondernemers in andere leeftijdsgroepen: minder dan de helft van de 35-plussers heeft deze klachten, en van de 65-plussers ligt dat percentage zelfs maar op een kwart.Dat schrijft verzekeraar Allianz, dat zich daarbij baseert op eigen onderzoek...
Lees verder

Meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang: "Een heldere stip aan de horizon"'
Gisteren stelden 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte woningen, het sneller signaleren...
Lees verder

Participatie van kinderen in jeugdhulptraject wordt wel zinvol gevonden, maar nog erg willekeurig toegepast
Professionals in de praktijk vinden dat participatie door kinderen in het jeugdhulptraject zinvol en belangrijk is. Dat concluderen Stephanie Rap, Denise Verkroost en Mariƫlle Bruning in hun onderzoek naar de mogelijkheden voor kinderen om te participeren in het jeugdhulpverleningstraject. In het eerste deelonderzoek uit 2016, zijn de participatiemogelijkheden van kinderen zoals neergelegd in wet- en regelgeving beschreven. In het vervolgonderzoek is gekeken naar de participatiemogelijkheden...
Lees verder

Gemeente Tilburg analyseert doelgroep 'verwarde personen' achter E33-meldingen
Een E33 melding wordt door de politie gedaan als er een incident plaatsvindt rondom een 'verward persoon'. Op grond van deze registratie is de laatste jaren de indruk ontstaan dat het aantal 'verwarde personen' toeneemt. Tegelijkertijd wordt regelmatig geconstateerd dat onder de E33-meldingen een brede groep valt en dat 'verward gedrag' een onduidelijk begrip is.Om een beeld te krijgen van de overlast door personen met verward gedrag heeft de gemeente Tilburg de politiemeldingen (E33) uit de...
Lees verder

Utrechtse daklozen in de knel door te late ondersteuning of niet-passende hulp
De Rekenkamer Utrecht heeft een rapport gepubliceerd over de opvang en zorg voor daklozen. In het rapport staat dat daklozen in de knel zitten omdat niet iedereen tijdig ondersteuning of de juiste hulp krijgt. De Rekenkamer stelt dat voor een aantal knelpunten al maatregelen zijn genomen of in voorbereiding zijn door de gemeente. dat schrijft de Utrechtse Internet Courant DUIC.Al eerder waren er soortgelijke berichten van de Rekenkamers in Den Haag en Amsterdam.In het rapport 'Opvang en zorg...
Lees verder

Aantal gebruikers van methylfenidaat nam in 2017 af
Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2017 1,3 miljoen keer methylfenidaat aan in totaal 222.000 personen. Voor het eerst daalde het aantal verstrekkingen met 4% en het aantal gebruikers met 2%. Het aantal jongere gebruikers van 6 tot en met 15 jaar nam bijna drie keer zo sterk af. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Over de reden van het mindere gebruik schrijft de SFK niets, mogelijk hebben een aantal gebruikers het middel vervangen door dexamfetamine, een...
Lees verder

Administratie in langdurige zorg is afgelopen twee jaar toegenomen, ondanks pogingen tot vermindering
Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 30 procent van hun tijd aan administratieve taken. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaren, waarin dit nog 25 procent was. Dit blijkt uit een nog lopend onderzoek van Berenschot onder ruim 5.300 zorgprofessionals in de langdurige zorg.Negen op de tien medewerkers die directe zorg verlenen in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging & thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg) ervaren administratieve...
Lees verder

Expertisecentrum ontwikkelt app om LVB-problematiek sneller te herkennen
Het Expertisepunt Verstandelijke Beperking heeft de Kennis-app LVB ontwikkeld die zorgprofessionals helpt bij het herkennen van een licht verstandelijke beperking. Met behulp van deze app kunnen zij beter inspelen op de specifieke behoeften van mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoe communiceer je bijvoorbeeld het beste met mensen met een licht verstandelijke beperking en hoe herken je het sneller?De app werd 17 mei gelanceerd tegelijk met het Kennis & Expertise Platform dat...
Lees verder