De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 17 april 2018

Zorginstituut NL: Zorginstituut geeft meer duidelijkheid over aanbieden gecombineerde leefstijlinterventies

Zorginstituut geeft meer duidelijkheid over aanbieden gecombineerde leefstijlinterventies
Patiënten met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico's. Toch maken zij weinig gebruik van behandelingen die de risico's kunnen verminderen. Het gaat om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deze wordt weinig aangeboden, omdat zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet weten wanneer het vergoed kan worden. Het Zorginstituut geeft nu meer duidelijkheid over de voorwaarden voor inkoop.
Lees verder

Diana Delnoij benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg'
Prof. dr. Diana Delnoij start per 1 april 2018 als bijzonder hoogleraar "Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg" aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESPHM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze bijzondere leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland. Delnoij gaat onderzoek doen naar de rol van het Zorginstituut in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, in het bijzonder naar de inbreng van burgers en patiënten.
Lees verder

Advies Zorginstituut: gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf eerste behandeling in basispakket
Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kan al vanaf de eerste behandeling in het basispakket worden opgenomen. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. Dat adviseert het Zorginstituut in het pakketadvies 'Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD' aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport.
Lees verder

Een rechtvaardiger regeling voor ziekenvervoer
Patiënten maken soms grote kosten voor het vervoer naar de instelling waar ze een behandeling krijgen. Dit mag hun behandeling niet belemmeren. Daarom worden de vervoerskosten in bepaalde gevallen vergoed. De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om advies over een 'rechtvaardiger' regeling voor ziekenvervoer. Een regeling die niet alleen geldt voor enkele bepaalde doelgroepen maar zich meer richt op de noodzaak van vervoer. Een regeling die ook niet steeds aangepast en aangevuld hoeft te worden.
Lees verder

Nieuwe informatiestandaard langdurige zorg: meer maatwerk voor cliënt
In de langdurige zorg is het vanaf nu mogelijk om meer maatwerk aan cliënten te leveren. Ook zijn er meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing – zónder dat zorgverleners een complexe administratie hoeven te voeren. Hierdoor blijft er meer tijd over om goede en passende zorg aan cliënten te bieden. Dit is het gevolg van de vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die vorige week is gelanceerd. De vernieuwing is door een intensieve samenwerking tussen Zorginstituut Nederland, zorgkantoren en ketenpartijen tot stand gekomen.
Lees verder

Casemanagement is geen aparte zorgvorm
Meestal heeft een cliënt maar met enkele zorgverleners te maken. Die paar weten elkaar wel te vinden. We praten over casemanagement als de aard van de zorgverlening meer vraagt van de afstemming en organisatie. Het gaat bij casemanagement in de kern om coördinatie, organisatie en regie. Het Zorginstituut beantwoordt vragen over de inhoud van casemanagement en de vergoeding.
Lees verder

Zorginstituut: uitgaven geneesmiddelen stijgen
De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna € 5,1 miljard per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en een toename van het gebruik van deze middelen binnen het ziekenhuis. Dit staat in GIPeilingen; een uitgavenreeks van het Zorginstituut over de ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland.
Lees verder