De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 13 april 2018

Update Cao Gezondheidscentra

Update Cao Gezondheidscentra
Inleiding: Werknemersorganisaties hebben een aantal keren gesproken met InEen over een nieuwe Cao Gezondheidscentra. InEen wil dat de arbeidsvoorwaarden een andere vorm krijgen dan in de huidige cao. Body: In november 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG), die vanaf 1 januari 2018 moet ingaan. De werknemersorganisaties hebben intussen een aantal keren gesproken met werkgeversvereniging InEen,...
Lees verder

Cao-partijen Kraamzorg wisselen inzetten uit
Inleiding: Komende periode voeren ze overleg om overeenstemming te bereiken over inhoudelijke punten. Body: Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en werknemersorganisaties CNV, FBZ, FNV en NU'91 hebben op 10 april jl. onderhandeld over een tweede Cao Kraamzorg. Deze cao heeft betrekking op ruim 9000 werknemers bij 125 kraamzorgorganisaties die bij Bo Geboortezorg zijn aangesloten.  Tijdens de eerste formele onderhandelingsronde hebben partijen hun inzetbrieven aan elkaar toegelicht. Er...
Lees verder