De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 17 april 2018

Strenge Nederlandse alcohollimiet blijkt terecht

Strenge Nederlandse alcohollimiet blijkt terecht
De kans om vroegtijdig te sterven is het laagste als je minder dan 100 mg alcohol per week nuttigt. Dit concluderen Angela Wood en anderen in The Lancet. De onderzoekers verzamelden gegevens van bijna 600.000 mensen die regelmatig alcohol drinken, via 83 prospectieve studies in 19 landen (waaronder Nederland).
Lees verder

Agenten niet vervolgd om dood schizofrene man
Twee politiemensen die in 2016 psychiatrisch patiënt Cyprian Broekhuis doodschoten in Amsterdam, worden definitief niet vervolgd. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat het aannemelijk is dat ze handelden uit noodweer.
Lees verder

Hulptelefoon psychische klachten roodgloeiend
Nog nooit eerder hebben zoveel mensen met psychische problemen contact gezocht met de landelijke luisterlijn Sensoor als in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal zochten meer dan 22.400 mensen hulp, ruim 3500 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de telefonische hulpverlener neemt het aantal 'alarmerend snel' toe.
Lees verder

'Medicijnen zijn pas zinvol, als we ze kunnen betalen'
De patenten van belangrijke kankermedicijnen verlopen binnenkort. Dat maakt flinke besparingen in de kosten mogelijk. Op het derde Nationaal Biosimilar Symposium werden de mogelijkheden besproken.
Lees verder

NVZ tempert verwachting over besparing zorg
Wie denkt dat met nieuwe zorgakkoorden op korte termijn 15 procent op ziekenhuiskosten is te besparen, is niet realistisch. Dat stelt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy in aanloop naar een hoorzitting over de zorgakkoorden.
Lees verder

Minder vaak gevorderde borstkanker door screening
Bij vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt minder vaak gevorderde borstkanker (stadium III-IV) gediagnosticeerd dan bij vrouwen die niet of onregelmatig deelnemen aan het landelijke bevolkingsonderzoek.
Lees verder

Franse arts wil behandeling staken, moeder smeekt Macron
De jarenlange strijd tussen familieleden van Fransman Vincent Lambert is afgelopen week in een stroomversnelling geraakt. Maandag liet zijn behandelend neuroloog in Reims weten volgens de wens van de echtgenote van Lambert de behandeling te zullen stoppen. De moeder van Lambert daarentegen richtte een smeekbrief aan president Macron om haar zoon te redden.
Lees verder

Meer lymegevallen in 2017
In 2017 kregen 27 duizend Nederlanders de ziekte van Lyme, blijkt uit een peiling onder huisartsen die het RIVM uitvoerde. Dat betekent een toename ten opzichte van de peiling uit 2014, toen er 25 duizend meldingen waren. In twintig jaar tijd is het aantal ziektegevallen verviervoudigd.
Lees verder

De dokter en de klacht
Regel een professioneel klankbord voor aangeklaagde collega's waar ze vroeg in het proces terechtkunnen. Waar ze hun emoties kunnen delen. Waar ze hun angsten en zorgen leren relativeren.
Lees verder

Australië bezorgd om toename buruli-ulcus
Australische artsen zijn bezorgd om de toename van het aantal gevallen en de ernst van de zogenaamde buruli-ulcera. Ze roepen op tot meer onderzoek, omdat nog steeds niet vaststaat hoe de besmettingen plaatsvinden. Dit schrijven Daniel O'Brien e.a. in Medical Journal of Australia.
Lees verder

Aanwas voor actiecomité herregistratie
Bij de actiegroep HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte), die ijvert voor soepelere herregistratieregels voor langdurig zieke artsen, hebben zich inmiddels bijna vijftig artsen aangemeld. Het actiecomité wil dit voorjaar lobbyen om de regels aan te passen.
Lees verder

Ouders mishandelen hun kind zelden uit sadisme
Kinderen worden vaker door de moeder dan door de vader mishandeld en meestal hebben die ouders, ondanks alles, de allerbeste intenties voor hun kind.
Lees verder

108 miljoen extra naar jeugdhulp
De komende twee jaar is er 108 miljoen euro beschikbaar om de jeugdhulp te verbeteren. Dat staat in het actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd' dat ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer stuurden.
Lees verder

Artsen willen meer oog voor kwaliteit in zorgakkoorden
Zorg voor een onafhankelijke partij die monitort of alle partijen de afspraken uit zorgakkoorden nakomen. Daarom vroeg voorzitter Ella Kalsbeek deze maandag in de Tweede Kamer bij een hoorzitting over de totstandkoming van nieuwe hoofdlijnenakkoorden. Zorgaanbieders hamerden op meer oog voor kwaliteit in nieuwe afspraken, zorgverzekeraars pleiten juist voor hooguit afspraken op hoofdlijnen.
Lees verder

Robot helpt schedelbasischirurg
Een robot die het uitboren van een gat in de schedelbasis kan uitvoeren. Jordan Bos van de TU Eindhoven ontwierp en bouwde op verzoek van kno-arts en schedelbasischirurg Dirk Kunst van het Radboudumc hier een prototype van.
Lees verder

'Kabinet te afhankelijk door zorgakkoorden'
Het kabinet moet zijn eigen zorgbeleid bepalen, en zich niet te afhankelijk maken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars door het overleg over de inhoud van zorgakkoorden. Dat zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot van Maastricht University in de aanloop naar nieuwe bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden.
Lees verder

De zon wil ook wel door kleine raampjes schijnen
Dat las ik op de gevel van mergelstenen vakwerkhuis in het land van Maas en Peel, langswandelend op de route van het Pieterpad. Onder de spreuk stond het logo van de gemeente. En ik vond het mooi, net zo mooi als de zestig cent voor een overtocht over de zuiderlijke rivier door het veer.
Lees verder

Dure geneesmiddelen drukken zwaar op medicijnuitgaven
In 2021 zal er bijna 5,1 miljard euro worden besteed aan geneesmiddelen, door een gemiddelde jaarlijkse toename van 2,5 procent van de uitgaven. Dat verwacht Zorginstituut Nederland bij ongewijzigd beleid.
Lees verder

CVS of waar is mijn kous?
Op 19 maart publiceerde de Gezondheidsraad een advies over ME/CVS, dit naar aanleiding van een burgerinitiatief om myalgische encefalomyelitis (ME) te erkennen als ziekte. Het is wachten op een burgerinitiatief om het getal pi af te ronden tot 3, dit om kwetsbare kinderen het rekenen met cijfers achter de komma te besparen.
Lees verder

Griepgolf heerst twee keer zolang als normaal
Het leek er even op dat de griepepidemie in Nederland bijna voorbij was, maar het aantal patiënten met griepachtige verschijnselen is afgelopen week toch weer licht toegenomen.
Lees verder