De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 5 april 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Diertens (D66) over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over organisatie wereldkampioenschap volleybal 2022
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Heerema (VVD) over het bericht 'Volleybalbond denkt aan organisatie WK 2022'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bericht 'CZ verwacht explosieve stijging zorgpremie in 2019'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op het bericht dat zorgverzekeraar CZ voor 2019 een grote stijging van de premie voor de zorgverzekering verwacht. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vergoeding niet-gecontracteerde zorg
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de Kamerleden Voortman en De Jonge van Ellemeet (beiden GL) over het bericht 'Zevende rechtszaak van Stichting GGZ Momentum tegen verzekeraar om vrije artsenkeuze: Achmea schendt artikel 13 Zorgverzekeringswet'. Dit bericht gaat over...
Lees verder

Kamerbrief over voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijl Interventie
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing te geven voor de invoering van nieuwe prestaties en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief...
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het rapport van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie stond onder leiding van Klaas de Vries.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken Toegankelijkheidsakte
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over de Toegankelijkheidsakte (volledige titel: Europese richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen...
Lees verder

Kamerbrief over regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen bij hun regionale coördinatiepunt terecht wanneer zij een plek voor tijdelijk verblijf zoeken voor een patiënt....
Lees verder

Uitstelbrief over toezegging informeren over leemtes in toezicht
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een uitstelbrief over het informeren over zorgfraude door leemtes in toezicht.
Lees verder

Kamerbrief over Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet op de orgaandonatie
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bekrachtiging van de Wet op de orgaandonatie van 27 maart 2018, in verband met wijziging van het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder