De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 17 april 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'Langer in kliniek door tekort aan thuiszorg'
Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 'Langer in kliniek door tekort aan thuiszorg' niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over delen gegevens door Parnassia Groep
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat Parnassia Groep gegevens over het verloop van behandelingen deelt met Stichting Benchmark GGZ.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Europese Commissie een kenniscentrum opricht voor bestrijding van voedselfraude en het bevorderen van voedselkwaliteit
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van de Kamerleden De Groot (D66) en Futselaar (SP) over het bericht dat de Europese Commissie een kenniscentrum opricht voor bestrijding van voedselfraude en het bevorderen van voedselkwaliteit.
Lees verder

Kamerbrief over Programma Zorg voor de Jeugd
Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) sturen de Eerste Kamer het programma 'Zorg voor de Jeugd'. Het doel met dit programma is: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Kooiman (SP) over het bericht 'Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg'.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over bacteriofagen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Kooiman (SP) over bacteriofagen.
Lees verder

Kamerbrief over accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren
Minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het voedselbeleid en de specifieke accenten die zij hierin de komende jaren willen zetten.
Lees verder

.Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Net als thuis'
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Net als thuis'.
Lees verder

Kamerbrief over Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zwemvaardigheden
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over zwemvaardigheden.
Lees verder