De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 13 april 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitstelbrief op kamervragen over het bericht 'Mbo'ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op'
Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Kamer een uitstelbrief over de vragen van de leden Bergkamp (D66) en Dijkstra (D66) over het bericht 'Mbo'ers lossen tekorten arbeidsmarkt niet op'.
Lees verder

Kamerbrief over tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het tussenbericht dat het Schakelteam personen met verward gedrag aan gemeenten heeft gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over contracten zorgverzekeraar met ziekenhuizen rondom hartzorg
Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer dat hij met betrokken partijen contact heeft opgenomen. Dit over contracten die tien verschillende ziekenhuizen met Menzis hebben gesloten rondom hartzorg.
Lees verder

Kamerbrief over Evaluatierapport art.36a inzet klinisch technoloog
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport biedt de Kamer het rapport van het evaluatieonderzoek art.36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de klinisch technoloog aan.
Lees verder

Kamerbrief over de maatschappelijke diensttijd
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren.
Lees verder

Kamerbrief over ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging.
Lees verder

Commissiebrief inzake Pro-Ana websites
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Kamer de commissiebrief over Pro Ana-websites; websites die anorexia nervosa idealiseren.
Lees verder

Kamerbrief over Nationale Omgevingsvisie
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop en de richting waarin de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt opgesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over forse toename van cosmetische ingrepen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Berg-Jansen (CDA) over de forse toename van cosmetische ingrepen zoals behandelingen met botox en fillers.
Lees verder

Kamerbrief over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.
Lees verder