De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 12 april 2018

LHV: Levert u huisartsenzorg in een instelling?

Levert u huisartsenzorg in een instelling?
Biedt u huisartsenzorg aan ouderen of aan patiënten met een verstandelijke beperking in een zorginstelling? Belangrijk is dan dat u weet of de instelling onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, omdat dit gevolgen heeft voor de zorg die u biedt en de mogelijkheid van declareren.
Lees verder

Menzis: steekproef in plaats van alles controleren
Op aandringen van de LHV beperkt Menzis zich bij materiële controles tot een steekproef. Aanleiding zijn klachten over de materiële controles die Menzis momenteel sinds februari uitvoert bij 50 huisartspraktijken in Oost-Nederland. Gecontroleerd wordt of is gedeclareerd conform de NZa-regels. Bij...
Lees verder