De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 17 april 2018

IGZ: Kwaliteit meeste gezinshuizen en zorgboerderijen voldoet aan basisverwachtingen

Kwaliteit meeste gezinshuizen en zorgboerderijen voldoet aan basisverwachtingen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting onderzocht de kwaliteit van 49 aanbieders van kleinschalige jeugdhulp met verblijf (vooral gezinshuizen en zorgboerderijen). Het merendeel van de aanbieders voldoet aan de basisverwachtingen. Verbeteringen zijn echter wenselijk. Verder leidt het streven naar meer gezinsgerichte, kleinschalige vormen van jeugdhulp tot plaatsing van jeugdigen met meer complexe problemen en dit vergt meer professionele hulp.
Lees verder

Zet de burger centraal! Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017
Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties1  – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen. 1Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsprogamma van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees verder

De Woenselse Poort zet grote stappen in verbetering leef- en werkklimaat
De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort heeft het leef- en werkklimaat voor haar cliƫnten en medewerkers verbeterd. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft de kliniek nagenoeg alle acties uit haar actieplan doorgevoerd. In hun afsluitende rapport spreken de Inspecties hun vertrouwen uit in het reeds ingezette verbetertraject en het tot nu toe behaalde resultaat dat perspectief biedt voor een stabiele toekomst van de kliniek. De inspecties zien naast de positieve ontwikkelingen ook nog aandachtspunten.
Lees verder