De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 17 april 2018

GGZ: Trimbos start online vragenlijstonderzoek onder (ex-) cannabis gebruikers

Trimbos start online vragenlijstonderzoek onder (ex-) cannabis gebruikers
Het Trimbos-instituut wil middels een online vragenlijstonderzoek beter zicht krijgen op cannabisgebruikers, hoe ze aankijken tegen hun gebruik en tegen stoppen of minderen met blowen. Ook mensen die al een tijd gestopt zijn met cannabis worden uitgenodigd mee te doen. De vragenlijst is vanaf vandaag hier te vinden. Onder degenen die de vragenlijst invullen, worden diverse prijzen verloot, zoals een drone, Apple Watch, Sony PlayStation VR Worlds Pakket of cadeaubon.De vragenlijstis bedoeld voor...
Lees verder

Ondanks gebrek aan verpleegkundigen hanteren de meeste opleidingen een numerus fixus
De numerus fixus die opleidingen Verpleegkunde afgelopen cursusjaar hanteerden, zorgde ervoor dat 2000 verpleegkundigen niet aan hun opleiding konden beginnen. Dat zei vice-voorzitter Jacqueline Joppe van Actiz vorige week in EenVandaag..Joppe reageerde daarmee op het voornemen van 13 van de 27 verpleegkunde-opleidingen om voor het komende studiejaar opnieuw studenten te weren. Reden: een gebrek aan docenten en vooral een gebrek aan stageplaatsen. Leerhuis als oplossingOok Hogeschool...
Lees verder

Landelijke afspraken om wachtlijsten in de GGZ terug te dringen heeft nauwelijks plannen opgeleverd
Het Trimbos-instituut heeft onderzocht hoe de landelijke afspraak om wachtlijsten in de GGZ terug te dringen heeft doorgewerkt in de bekostigingsafspraken tussen aanbieders en verzekeraars voor 2018. Staatssecretaris Blokhuis heeft het rapport hierover, 'Opbouw ambulante GGZ', vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer.Medio 2017 hebben het ministerie van VWS, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt om wachttijden in de GGZ terug te dringen. Een van deze afspraken was dat...
Lees verder

Landelijke afspraken om wachtlijsten in de GGZ terug te dringen hebben nauwelijks plannen opgeleverd
Het Trimbos-instituut heeft onderzocht hoe de landelijke afspraak om wachtlijsten in de GGZ terug te dringen heeft doorgewerkt in de bekostigingsafspraken tussen aanbieders en verzekeraars voor 2018. Staatssecretaris Blokhuis heeft het rapport hierover, 'Opbouw ambulante GGZ', vorige week aangeboden aan de Tweede Kamer.Medio 2017 hebben het ministerie van VWS, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt om wachttijden in de GGZ terug te dringen. Een van deze afspraken was dat...
Lees verder

Trimbos start online vragenlijstonderzoek onder (ex-)cannabis gebruikers
Het Trimbos-instituut wil middels een online vragenlijstonderzoek beter zicht krijgen op cannabisgebruikers, hoe ze aankijken tegen hun gebruik en tegen stoppen of minderen met blowen. Ook mensen die al een tijd gestopt zijn met cannabis worden uitgenodigd mee te doen. De vragenlijst is vanaf vandaag hier te vinden. Onder degenen die de vragenlijst invullen, worden diverse prijzen verloot, zoals een drone, Apple Watch, Sony PlayStation VR Worlds Pakket of cadeaubon.De vragenlijstis bedoeld voor...
Lees verder

Staatssecretaris: Parnassia Groep deelt gegevens ROM niet met derden, cliënten worden voldoende ingelicht
Staatssecretaris Blokhuis ziet geen aanleiding verder onderzoek te doen naar de handelswijze van de Parnassia Groep rond de ROM-gegevens. "De gegevens van de Parnassia Groep worden momenteel niet gedeeld met derden, ook niet met zorgverzekeraars", zegt de staassecretaris in antwoord op Kamervragen het Kamerlid Kooiman (SP). Die stelde dat de Parnassia Groep gegevens over het verloop van behandelingen deelt met Stichting Benchmark GGZ. Dat is dus niet waar, stelt Blokhuis. Ook klopt het...
Lees verder

Breed actieplan moet jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering verbeteren
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn achttiende. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder en effectiever beschermd en is het...
Lees verder

80-plusser loopt meer risico op cognitieve achteruitgang dan twintig jaar geleden
In 2012 had een 80-jarige in Nederland een hoger risico op blijvende cognitieve achteruitgang - kenmerkend  voor dementie - dan een 80-jarige twintig jaar daarvoor, in 1992. Dat is de conclusie uit een langdurend Nederlands onderzoek onder ouderen, LASA, van VUmc/VU. De stijgende trend kan niet verklaard worden door eventuele veranderingen bij de onderzochte ouderen in cardiovasculaire ziekten, diabetes, hoge bloeddruk, leefstijl en depressie, schrijft het VUmc/VU. De resultaten van het...
Lees verder

Inspecties zien vooruitgang bij Woenselse Poort, maar alertheid op open cultuur blijft nodig
De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort heeft het leefklimaat en werkklimaat voor haar cliënten en medewerkers verbeterd. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) heeft de kliniek nagenoeg alle acties uit haar actieplan doorgevoerd. In hun afsluitende rapport spreken de Inspecties hun vertrouwen uit in het reeds ingezette verbetertraject en het tot nu toe behaalde resultaat dat perspectief biedt voor een stabiele...
Lees verder