De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 5 april 2018

GGZ NL: Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving
GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen het beste af zijn als ze thuis wonen. En de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt gemaakt. Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor. Wij roepen de gemeenten op om mensen uit de praktijk zoveel mogelijk te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van de plannen. Er is afgesproken dat gemeenten eind 2017 een regionaal plan van aanpak voor beschermd wonen en opvang gereed hebben. GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en MIND hebben een aantal van die plannen geanalyseerd en we zien verschillen met wat in de praktijk nodig is. Wij constateren dat er in veel plannen...
Lees verder