De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 30 april 2018

GGZ: De krachtenwijzer voor zelfredzaamheid jongeren met een licht verstandelijke beperking

De krachtenwijzer voor zelfredzaamheid jongeren met een licht verstandelijke beperking
Hoe zelfredzaam is een jongere met een licht verstandelijke beperking? Wat kan hij of zij zelf en waar is ondersteuning bij nodig? Met de Krachtenwijzer van zorgorganisatie Reik is dat digitaal in kaart te brengen. Uitgangspunt bij de Krachtenwijzer zijn de mogelijkheden van jongeren, niet hun beperkingen, schrijft Klik.Zorgorganisatie Reik is begin april gestart met de Krachtenwijzer als instrument om te kunnen bepalen hoeveel ondersteuning een kind of ouder nodig heeft en op welke terreinen....
Lees verder

Peiling van Movisie: Meer ervaringsdeskundigen in het sociaal domein
Uit een peiling van Movisie onder lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland blijkt dat ongeveer de helft van hen ervaringsdeskundigen inzet en 13% overweegt om dat te doen. De cijfers zijn op 24 april gepresenteerd door prof. dr. Saskia Keuzenkamp tijdens het Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid. De enquête is een start voor onderzoek naar de meerwaarde van de inzet met ervaringsdeskundigen.De inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein is nieuw en...
Lees verder

Vloeken is een reden om je naar de isoleercel te sturen in psychiatrisch centrum, België
Wie vloekt, vliegt in de isoleercel, al dan niet vastgebonden. Wie de stem verheft: idem. De vrouwen die geïnterneerd zijn in het psychiatrisch centrum in Zelzate worden onmenselijk behandeld, klinkt het. Vorig jaar werd er bij de groep van zo'n 19 vrouwen liefst 831 keer iemand in afzondering geplaatst, schrijft HLN.Verschillende anonieme bronnen trekken in 'De Morgen' aan de alarmbel over het beleid in Levanta, de streng beveiligde forensische eenheid voor geïnterneerde vrouwen in het...
Lees verder

In Beieren wordt een omstreden nieuwe wetsvoorstel gepresenteerd dat de controle op psychiatrisch patiënten moet vergroten
In de Duitse deelstaat Beieren presenteert regeringspartij CSU woensdag een hoogst omstreden wetsvoorstel dat de controle van politie en justitie op psychiatrisch patiënten moet vergroten. Het wetsvoorstel moet de bevolking beschermen tegen 'psychisch verwarde' aanslagplegers, schrijft de Volkskrant.Wordt het concept een wet, dan kan de politie in Beieren gedwongen opgenomen patiënten bijvoorbeeld onder camerabewaking stellen als ze bezoek hebben. Ook  voorziet het voorstel in een centraal...
Lees verder

NVA inventariseert knelpunten in Wet Langdurige Zorg
Er zijn signalen dat kinderen die levenslang en levensbreed extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege hun ontwikkelingsproblematiek, lang niet altijd de zorg krijgen die nodig is. De Jeugdwet voldoet vaak niet en er is ook geen toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ). (Zie ook de positionpaper van Iederin en Per Saldo)Het ministerie van VWS wil graag weten om wat voor signalen het gaat en hoe groot deze groep is. Gegevens die de gemeentes niet kunnen leveren omdat zij dat sinds de...
Lees verder

Tientallen miljoenen voor duurzame aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor...
Lees verder

Steeds meer ervaringsdeskundigen bij organisaties in sociaal domein
Uit een peiling van Movisie onder lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland blijkt dat ongeveer de helft van hen ervaringsdeskundigen inzet en 13% overweegt om dat te doen. De cijfers zijn op 24 april gepresenteerd door prof. dr. Saskia Keuzenkamp tijdens het Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid. De enquête is een start voor onderzoek naar de meerwaarde van de inzet met ervaringsdeskundigen.De inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein is nieuw en...
Lees verder

Eén op de negen jongeren kreeg in 2017 een vorm van jeugdzorg
Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van...
Lees verder

Casemanager van groot belang voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Begeleiding door een casemanager is van groot belang voor veel mantelzorgers om de zorg thuis vol te houden. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers. Dat staat in het rapport "Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg". Dit rapport geeft een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg.Uit het rapport blijkt dat er verbeterpunten zijn. Informatie over dementie en dementiezorg is niet altijd vindbaar en het...
Lees verder