De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 16 april 2018

Gehandicaptenzorg: Met Acticomm werken aan ontwikkelen van communicatie

Met Acticomm werken aan ontwikkelen van communicatie
Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (emb) leren terwijl ze spelen op het recent voor hen aangepaste computermeubel en –programma Acticomm. Ervaringen van de emb-kindergroep Zeester met het eenvoudig te bedienen aanraakscherm droegen bij aan de vernieuwde software van de Acticomm.
Lees verder

Emb-cliënten spelen en leren met een oogbestuurde computer*
Een speciale computer met oogbesturing helpt ernstig meervoudig beperkte cliënten van Estinea invloed uit te oefenen met hun ogen. Spelenderwijs leren cliënten basiscommunicatievaardigheden.
Lees verder

Aanpakken van onderliggende sociaal-emotionele problematiek bij jongeren*
Het is lastig om met gedragsproblemen van kinderen en jongeren om te gaan. Kortdurende behandelprogramma's zijn vaak gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op de onderliggende problematiek. Maar de oorzaak ligt vaak in de sociaal-emotionele ontwikkeling en hechtingsrelaties. De nieuwe behandelmethodiek Op Stap speelt daar wel op in.
Lees verder

Anders denken, kijken en doen: Nele's glimlach geeft vleugels*
Het gaat niet goed met Nele, een vrouw met een verstandelijke handicap en autisme. Ze is bang, trekt zich terug en wil niet meer meedoen aan de activiteiten in het dagcentrum. We vragen ons af of we haar wel goed begrijpen en op de juiste manier benaderen. Casus over hoe een vrouw weer opbloeit door te herkennen wat haar sociaal-emotionele ontwikkeling is en wat ze aankan. | Door Caroline Claus,...
Lees verder

Begeleiders in een kantoor: is dat de bedoeling?
Wat als je hulp nodig hebt, maar de begeleiders even lunchen in een kantoor? Wel in een mooie glazen ruimte, zodat ze je in de gaten kunnen houden, maar er nu even niet voor je zijn? Deze situatie overviel Margreet, toen ze als coach bij een vrouw met een lichte verstandelijke beperking op bezoek kwam. Er was sprake van een acute opname in de GGZ.
Lees verder