De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 8 maart 2018

Verenso Nieuws 08 maart 2018

Bekijk de online versie

Nieuwe richtlijn probleemgedrag bij dementie beschikbaar

Verenso heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiënten met dementie. Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag. In de richtlijn wordt voor elk van deze gedragingen bewijsmateriaal over farmacologische interventies en over psychologische en psychosociale interventies samengevat en beoordeeld middels uitgebreide literatuurreviews. Niet eerder is in een richtlijn op gelijke wijze het bewijs voor psychofarmaca en verschillende psychologische en psychosociale interventies beoordeeld. De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008. 

Klik hier voor het persbericht.


Verenso tekent pact ouderenzorg van minister Volksgezondheid

Op donderdag 8 maart tekende Verenso samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zo'n 35 andere organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Verenso tekende als vereniging van specialisten ouderengeneeskunde dit pact omdat het bijdraagt aan het verder vormgeven van de zorg voor de kwetsbaarsten van de kwetsbaren, binnen en buiten het verpleeghuis en los van alle systemen.

Klik hier voor het persbericht.


Nieuwe website Verenso

De website van Verenso is vernieuwd. Samen met een aantal leden, allen specialist ouderengeneeskunde, maakten we een nieuwe structuur, een nieuwe richtlijndatabase en nieuwe foto's. Ook de indeling van de website is veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele links in uw website naar die van ons.
 
Richtlijnendatabase
Een speerpunt van de nieuwe website is om richtlijnen overzichtelijker te presenteren. De eerste richtlijn, over probleemgedrag, ziet u in de nieuwe vorm gegoten.
 


Specialist ouderengeneeskunde voorkomt opname in ziekenhuis of verpleeghuis

Zo lang mogelijk thuis

Al jarenlang willen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De wens om thuis te blijven wonen, gecombineerd met het afschaffen van de verzorgingshuizen, vraagt om passende zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. De specialist ouderengeneeskunde, bekend als arts in verpleeghuizen, is daarom ook buiten het verpleeghuis beschikbaar voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Huisartsen kunnen een specialist ouderengeneeskunde consulteren of de behandeling (tijdelijk) overdragen aan een specialist ouderengeneeskunde. Uit onderzoek blijkt dat daar waar de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn werd ingezet, de ouderen gemiddeld acht maanden langer thuis bleven wonen en doorverwijzing naar het ziekenhuis kon worden voorkomen.

Lees meer

Themanummer Cardiovasculair | Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 1-2018 online

Onze gasthoofdredacteuren, Maaike Barents, Evelien van Riet en Mariëlle van der Velden, hebben met enthousiasme dit themanummer voor u gemaakt. Zij zijn alle drie recent gepromoveerde specialisten ouderengeneeskunde (in spe) met een passie voor hartfalen. Niet verwonderlijk dus dat dit ziektebeeld centraal staat.

In een mooi overzichtsartikel geven de gasthoofdredacteuren een overzicht van de stand van zaken rond diagnostiek van hartfalen in het verpleeghuis en de mogelijke rol van echocardiografie. Alireza Malek Makan beschrijft de resultaten van zijn onderzoek over preventieve cardiovasculaire medicatie in het verpleeghuis. Hij ziet daar ruimte voor deprescribing. In een gesprek met hoogleraar hartfalen Hans Peter Brunner-La Roca gaat het over het stoppen van medicatie (deprescriben) voor hartfalen.

Nieuw in het tijdschrift: printbutton
Uit de vorig jaar gehouden lezersenquête is onder andere naar voren gekomen dat een deel van de lezers graag alle artikelen uit het tijdschrift in 1x wil kunnen uitprinten. Onder het kopje 'printbutton' kunt u de gehele editie uploaden en uitprinten. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Kijk op www.verensotijdschrift.nl om deze nieuwe editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde te lezen. Wij wensen u veel leesplezier!


Nienke Nieuwenhuizen in Medisch Contact 

Intensive care, in de instelling en thuis?

Mensen hebben soms, naast zorg, ook bescherming nodig. In verpleeghuizen worden daarom soms vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen (VBM) ingezet. Ter bescherming van mensen zelf, of ter bescherming van de mensen om hen heen. Dat dit veilig gebeurt en alleen als het niet anders kan, wordt geregeld in de Wet Bopz, met als kernelementen subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid.

Lees meer

08 maart 2018

31 mei 2018
Verenso voorjaarscongres 'Dilemma's in de psychogeriatrie' en algemene ledenvergadering, Orpheus Apeldoorn


Nascholing

Op de website van GAIA treft u een overzicht aan van alle beschikbare nascholingen voor specialisten ouderengeneeskunde.

Vacatures

Klik hier voor de laatst aangeboden vacatures.

Twitter
Facebook
Verenso.nl
Bezoekadres
Gebouw 't Hart - Orteliuslaan 750 - 3528 BB Utrecht

Postadres
Postbus 20069 - 3502 LB Utrecht

T: (030) 227 19 10 | W: verenso.nl | E: info@verenso.nl
Copyright © 2018 Verenso, All rights reserved.

Afmelden Verenso Nieuwsbrief