De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 9 maart 2018

PW: Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Diabetes

Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Diabetes
De KNMP houdt in het voorjaar van 2018 op verschillende locaties in het land work­shops over de conceptrichtlijn Diabetes Mellitus type 2. Leden zijn uitgenodigd tijdens deze workshop de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.
Lees verder

Beloop, behandeling en beleving van bijwerkingen
Met het verzamelen van ervaringen van patiënten via PROM's (patient reported outcome measures) kan meer kennis en inzicht worden verkregen over allerlei aspecten van bijwerkingen. Dit komt de zorg ten goede. Tegelijkertijd is hiermee het patiëntenperspectief beter vertegenwoordigd in de geneesmiddelbewaking. Een goed voorbeeld is de pilot 'Monitor biologische geneesmiddelen'.
Lees verder

Geen artsenverklaring nodig voor import Ascorbinezuur en Amoxicilline parenteraal
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten dat vanwege tekorten van Ascorbinezuur en Amoxicilline apothekers tijdelijk producten mogen afleveren uit andere EU-lidstaten zonder vooraf individuele toestemming aan te vragen bij de Inspectie. Ook hoeven zij geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.
Lees verder

Bijna € 25 miljoen minder aan astma-COPD-medicatie
Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 voor € 315 miljoen aan inhalatiemedicatie voor toepassing bij astma en COPD. Dat is bijna € 25 miljoen (7%) minder dan in 2016 en bijna € 50 miljoen minder dan in 2014. Twee spécialités die jarenlang de uitgaven top-10 domineerden, verliezen terrein. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.
Lees verder