De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 9 maart 2018

PW: ‘Patiëntenparticipatie, we zijn er nog lang niet’

'Patiëntenparticipatie, we zijn er nog lang niet'
Inmiddels tonen vele diamantjes dat patiëntenparticipatie daadwerkelijke invloed heeft op de zorg. Maar te vaak blijft het bij lippendienst – "de patiënt moet centraal staan" – en ontbreekt het aan daadwerkelijke invloed op het beleid, betogen Annemarie de Knecht en Cees Smit. "Patiëntenorganisaties moeten wel serieus worden genomen."
Lees verder

Etiketteksten op de schop voor beter begrip van patiënt
De huidige etiketteksten zijn vaak niet specifiek genoeg. Ze bevatten dikwijls moeilijke woorden en onduidelijk instructies. Onderzoek wees uit dat patiënten aangepaste etiketten – bijvoorbeeld 's morgens en 's avonds innemen versus 2× per dag – beter begrijpen. Een handleiding en e-learning zijn ontwikkeld om begrijpelijke etiketten te implementeren.
Lees verder

CBG schorst Gastilox en Rilies
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft handelsvergunningen voor Gastilox (algeldraat) en voor Rilies (ketoprofen) geschorst.
Lees verder

Aanpassingen productinformatie, februari 2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR's) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Lees verder