De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 12 maart 2018

Nursing: Trend: spoedposten voor kwetsbare ouderen

 
Trend: spoedposten voor kwetsbare ouderen
Ouderen hebben specialistische zorg nodig als ze met spoed in het ziekenhuis belanden. Dat vinden verschillende ziekenhuizen, die voor deze doelgroep nu geriatrische spoedposten openen.
Lees verder

Wetsvoorstel: 'Ongelijke beloning strafbaar stellen'
Dat vrouwen en mannen gelijk betaald moeten worden voor gelijk loon, is al sinds 1980 opgenomen in de Wet gelijke behandeling. PvdA-kamerlid Lilian Ploumen wil nu een stapje verder gaan. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten cijfers overleggen waaruit die gelijke beloning voor gelijk werk blijkt. Werkgevers die dat net kunnen, hangt een boete […]
Lees verder

Nieuwe scanner meet delier in één minuut
Een nieuwe, kleine scanner kan met een strip op het voorhoofd binnen een minuut vaststellen of een patiënt een delier heeft. Deze maand neemt het UMC Utrecht de scanner in gebruik.
Lees verder

Eindelijk: verlost van de minutenregistratie
De minutenregistratie wordt afgeschaft. Dit blijkt uit het nieuwe 'Kwaliteitskader wijkverpleging'.
Lees verder

NLQF 6, BSc, niveau 5? ABC in onderwijsland
De belangrijkste afkortingen en begrippen uit het verpleegkundig onderwijs op een rij.
Lees verder

Jos de Blok in opspraak over bedrijfsvoering
Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, heeft publiek geld en privéwinst niet altijd goed gescheiden houden, blijkt uit diverse nieuwsberichten.
Lees verder

'Opname in het hbo-register, daar zit ook een maar aan'
In de overgangsregeling mogen mbo'ers onder bepaalde voorwaarden in het hbo-register. 'Maar dat het kan, betekent niet altijd dat je het moet doén', zegt Caroline van Mierlo.
Lees verder