De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

zondag 11 maart 2018

NTvG: Orthese beste operatieve therapie bij hallux rigidus

Orthese beste operatieve therapie bij hallux rigidus
Waarom dit onderzoek?Bij hallux rigidus is er sprake van artrose van het metatarsofalangeale (MTP) gewricht van de grote teen. Bij het afwikkelen van de voorvoet vangt het eerste MTP-...
Lees verder

'Overleving verbetert ook voor moeilijkste kankers'
'De 5-jaarsoverleving van de meeste vormen van kanker blijft wereldwijd het hoogst in de Verenigde Staten en Canada, in Australië en Nieuw-Zeeland, en in Finland, IJsland, Noorwegen en...
Lees verder

Nierfunctieverlies door gentamicine-implantatiesponzen
Patiënten met een ontstoken gewrichtsprothese kunnen behandeld worden met implantatiesponzen die gentamicine bevatten. Deze therapie kan echter onverwachte bijwerkingen hebben. Wij...
Lees verder

Landelijk bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom
Colorectaal carcinoom (CRC) is in Nederland een van de meest voorkomende kankersoorten, met jaarlijks ruim 15.000 nieuwe patiënten. De overleving van patiënten met CRC is sterk afhankelijk...
Lees verder

Anesthesiologische overdracht op de OK kan nog beter
Hoewel anesthesie bestaat uit een serie complexe handelingen, is het ondergaan van anesthesie tegenwoordig uiterst veilig. Vaak wordt de anesthesie vergeleken met andere hightech-...
Lees verder

Medicamenteuze behandeling van astma tijdens zwangerschap
Een 36-jarige vrouw wordt bij een zwangerschapsduur van 14 weken verwezen naar de polikliniek Longziekten vanwege dyspneu en toenemend gebruik van 'escape'-medicatie. Patiënte heeft 'early-...
Lees verder

Liesbreukchirurgie: orde in verscheidenheid
Jaarlijks worden in Nederland circa 30.000 liesbreuken chirurgisch gecorrigeerd, wat deze ingreep een van de vaakst uitgevoerde operaties maakt.1 Bij een zo vaak uitgevoerde operatie zou je...
Lees verder

Effectief communiceren bij intraoperatieve overdracht
Waarom dit onderzoek?Tijdens een operatieve ingreep vindt vaak een overdracht van anesthesiologische zorg plaats. Hierbij draagt de anesthesioloog die de anesthesie is aangevangen, patiënt...
Lees verder

'Komt mijn nieuwe lever wel op tijd?'
In Nederland worden sinds 1979 levertransplantaties uitgevoerd in de 3 levertransplantatiecentra. Tot nu toe zijn ruim 3000 levertransplantaties verricht in Groningen, Leiden en Rotterdam....
Lees verder

Bespreek verhouding arts en apotheker bij euthanasie
In een column in Medisch Contact verhaalde Bert Keizer vorig jaar van een item dat aan bod kwam in het consumentenprogramma Radar.1 De uitzending toonde hoe mensen met vervalste recepten...
Lees verder

Oogzenuwontsteking door lues
Meestal zijn het oogartsen of neurologen die papiloedeem vaststellen. Niet zelden is papiloedeem echter een uiting van een aandoening elders in het lichaam. Om een sluitende diagnose te...
Lees verder

Maak kennis met Veerle Smit
Wat wilde u vroeger worden?'Kinderarts, neuroloog of internist. Hopelijk gecombineerd met een managementfunctie.'Wie is uw grootste voorbeeld?'Alle studenten om mij heen die op jonge...
Lees verder

Éducation permanente
Met ons tijdschrift willen we u iedere week breed informeren. Over ontwikkelingen in de geneeskunde en in de zorg, binnen uw eigen vakgebied maar vooral ook daarbuiten. Met specialistische...
Lees verder

Overgewicht voorkomen: school kan het niet alleen
Een intensief schoolprogramma met extra gymlessen, een programma over sporten en gezonde voeding in samenwerking met een voetbalclub uit de Premier League, kookworkshops met ouders en...
Lees verder

Veel polyfarmacie bij ouderen in thuiszorg
Bij bijna een kwart van de ouderen die thuiszorg krijgen, is sprake van buitensporige polyfarmacie – het gebruik van 10 of meer verschillende medicijnen tegelijkertijd. Bijna 40% krijgt 5-9...
Lees verder

Na hartinfarct vaak geen optimale pillencombinatie
Een meerderheid van de patiënten die een myocardinfarct heeft overleefd gebruikt bij ontslag uit het ziekenhuis niet de combinatie van medicijnen die volgens de richtlijnen optimaal is. Dat...
Lees verder

Substantieel risico denguevirusinfectie bij lange reizen
Reizigers die de tropen of subtropen bezoeken en 12-52 weken van huis zijn, lopen een aanzienlijk risico op infectie met het denguevirus. Femke Overbosch (GGD Amsterdam) en collega's vonden...
Lees verder

Familieanamnese borstkanker ook van belang bij oudere
Een positieve familieanamnese gaat ook bij 65-plussers samen met een verhoogd risico op borstkanker. Vrouwen met een zus, moeder of dochter met borstkanker hebben zelfs na hun 75e...
Lees verder